Strona 1

Klasa 7, dział 6 - Układ wydalniczy

Pytanie 1
Zaznacz organy biorące udział w procesie wydalania u człowieka.
nerki
jelita
skóra
śledziona
płuca
trzustka
Pytanie 2
Jak zbudowany jest układ wydalniczy?
Składa się z
dwóch nerek
,
dwóch moczowodów
,
pęcherza moczowego
i
cewki moczowej
.
Pytanie 3
Do funkcji miedniczki nerkowej należy:
filtracja moczu
filtracja krwi
odprowadzanie moczu
Pytanie 4
Ile nefronów zawiera jedna nerka?
około 100
około 1 000 000
około 10 000
około 10 000 000
Pytanie 5
Zaznacz elementy wchodzące w skład nefronu.
ciałko nerkowe
siateczka nerkowa
kanalik nerkowy
cewka nerkowa
zaworek nerkowy
Pytanie 6
Długość moczowodu to:
około 12 cm
około 20 cm
około 45 cm
około 30 cm
Pytanie 7
Jaka jest długość cewki moczowej?
U mężczyzn około
18
cm a u kobiet około
5
cm.
Pytanie 8
Ile krwi przepływa przez nerki w ciągu doby?
od 100 do 200 litrów
od 1200 do 1400 litrów
od 800 do 1000 litrów
od 30 do 50 litrów