Test wiedzy

Test wiadomości ogólnych o komputerze.

Test polega na rozwiązaniu pytań dotyczących wiadomości zdobydych w szkole na temat komputera i rzeczy z nim związanych.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1279 razy