Test wiadomości ogólnych o komputerze. test

Test wiadomości ogólnych o komputerze., test z informatyki

Test polega na rozwiązaniu pytań dotyczących wiadomości zdobydych w szkole na temat komputera i rzeczy z nim związanych.

10 pytań Informatyka kyre