Podstawy sieci komputerowych test

Podstawy sieci komputerowych, test z informatyki

Krótki test z wiedzy o sieciach komputerowych.

12 pytań Informatyka Catalunya