Fizyka 1 MEiL, test z fizyki

to nie są pytania z zeszłych lat. Robione na podstawie slajdów Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizyka 1 MEiL"

1) fale przenoszą:
2) liczba falowa (k) równa się:
3) czy zasada superpozycji liniowej dotyczy także fal e-m (światło)?
4) prawo Gaussa dla elektryczności
5) jednostka indukcji magnetycznej B
6) jednostka strumienia pola magnetycznego
7) Wektor Poyntinga określa:
8) zakres długości fal światła widzialnego (nm nanometry)
9) prawo Sneliusa dotyczy:
10) efekt fotoelektryczny zewnętrzny
11) W efekcie fotoelektrycznym zewnętrznym
12) efekt Comptona
13) Kto zaproponował teorię, że cząstki mają dwoistą naturę? (np. fala elektronu)
14) gdy atom przechodzi pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi
15) model atomu Bohra
16) funkcja falowa