Anatomia - układ pokarmowy, test z biologii

Pytania z anatomii układu pokarmowego. Test dla studentów z biologii. Test składa się z 77 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia - układ pokarmowy"

1) Jaką średnią długość ma układ pokarmowy?
2) Prawidłowa kolejność budowy ścian układu pokarmowego to:
3) Błona surowicza otrzewna :
4) Jama ustna składa się z:
5) Ile zębów znajduje się w górnym łuku zębowym człowieka?
6) Prawidłowy wzór zębowy dorosłego człowieka to:
7) Ząb składa się z:
8) Język - jest to fałd mięśniówki pokryty błoną śluzową. Składa się z:
9) Jaka bruzda oddziela koniec języka od migdałków?
10) Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
11) Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
12) Gruczoły ślinowe małe to gruczoły:
13) Gruczoły ślinowe duże to:
14) Ślinianka przyuszna wytwarza ślinę:
15) Cieśń gardzieli składa się z:
16) Wyróżniamy 3 części gardła. Kolejno:
17) Przełyk składa się z 3 części:
18) Przełyk posiada 3 przewężenia:
19) W budowie żołądka wyróżniamy elementy takie jak:
20) Komórki wydzielnicze żołądka wytwarzają:
21) Gruczoły odźwiernikowe wytwarzają:
22) 'Rozrusznik' wyzwalający ruchy perystaltyczne żołądka znajduje się:
23) Prawidłowa kolejność odcinków jelita cienkiego to:
24) Podaj prawidłową odpowiedź.
25) Gdzie znajduje się przewód trzustkowy dodatkowy?
26) W brodawce większej dwunastnicy znajduje się:
27) jelito czcze posiada grubą, silnie rozwiniętą błonę śluzową wytwarzającą:
28) Jelito kręte posiada słabiej unaczynioną, ale silnie rozwiniętą błonę śluzową, na której znajdują się:
29) W kosmku jelitowym wyróżniamy:
30) Ruchy jelita cienkiego, służące do wymieszania treści pokarmowej nazywamy ruchami:
31) Ruchy przesuwające treść w stronę odbytu to ruchy:
32) Długość jelita grubego to:
33) Przyczepki sieciowe występujące na jelicie grubym to:
34) Uwypuklenia nabłonka w błonie śluzowej nazywamy:
35) W jelicie grubym występują taśmy:
36) Najszerszy odcinek jelita grubego to:
37) Okrężnica dzieli się na (chronologicznie):
38) Jelito ślepe oddziela od krętego:
39) Wyrostek robaczkowy:
40) Poszczególne części okrężnicy są pokryte otrzewną tylko z 3 stron. Jest to:
41) Odbytnica znajduje się pomiędzy:
42) W górnym odcinku (odcinku miedniczym) odbytnica tworzy:
43) W odbytnica w swoim dolnym kanale (kanale odbytowym) tworzy:
44) Obytnica posiada:
45) Mięsień wewnętrzy odbytu tworzą:
46) Zwieracz zewnętrzy odbytu zbudowany jest z mięśni:
47) Przez całe jelito cienkie masy pokarmowe przechodzą w ciągu:
48) Przez jelito grube masy pokarmowe przechodzą w ciągu:
49) W budowie trzustki wyróżniamy:
50) Jakie komórki trzustki produkują enzymy soku trzustkowego?
51) Przewód trzustkowy dodatkowy uchodzi do:
52) Przewód trzustkowy główny uchodzi do:
53) Wyspy Langerhansa występujące w trzustce zawierają komórki:
54) Wątroba jest okryta:
55) W budowie wątroby wyróżniamy płaty:
56) Więzadło sierpowate w wątrobie odziela płaty:
57) Komórki wątrobowe to:
58) Przewód żółciowy wspólny uchodzi do:
59) Żółć składa się z:
60) Czy wątroba i trzustka są gruczołami należącymi do układu pokarmowego?
61) Zęby sieczne, kły i przedtrzonowe są zwykle zębami:
62) Zęby przedtrzonowe górne przednie i trzonowe są zwykle:
63) Heterodontyzm:
64) Część żołądka łącząca się u góry z przełykiem to:
65) Górna część żołądka położona bezpośrednio nad przeponą to:
66) Miejsce, w którym żołądek łączy się z dwunastnicą to:
67) Błona śluzowa żołądka wytwarza:
68) Gruczoły żołądkowe znajdują się na dnie:
69) Na co działa kwas solny?
70) Małe więzadła (wędzidełka) potrzymują:
71) Do narządów jamy ustnej zaliczamy:
72) Jama ustna dzieli się na przedsionek i jamę ustną właściwą przez:
73) Kubki smakowe zawierają brodawki:
74) Skupisko grudek chłonnych na języku nazywamy:
75) Początkowa część dwunastnicy nosi nazwę:
76) Dwunastnica przechodzi w jelito czcze:
77) Błona śluzowa dwunastnicy tworzy fałdy okrężne za wyjątkiem: