Fiszki

Anatomia - układ pokarmowy

Test w formie fiszek Pytania z anatomii układu pokarmowego.
Ilość pytań: 77 Rozwiązywany: 16848 razy
Jaką średnią długość ma układ pokarmowy?
10 m
12 m
8 m
5 m
8 m
Prawidłowa kolejność budowy ścian układu pokarmowego to:
błona surowicza, błona śluzowa, błona mięśniowa
błona mięśniowa, błona śluzowa, błona surowicza
błona surowicza, błona mięśniowa, błona śluzowa
błona surowicza, błona mięśniowa, tkanka podśluzowa, błona śluzowa
błona surowicza, błona mięśniowa, tkanka podśluzowa, błona śluzowa
Błona surowicza otrzewna :
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej
wyściela od wewnątrz ściany miednicy małej
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej
Jama ustna składa się z:
cieśń gardzieli, przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
język, migdałki, jama ustna właściwa
migdałki, jama ustna właściwa, cieśń gardzieli
cieśń gardzieli, przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
Ile zębów znajduje się w górnym łuku zębowym człowieka?
14
30
32
16
16
Prawidłowy wzór zębowy dorosłego człowieka to:
4 siekacze, 8 kłów, 8 przedtrzonowych, 8 trzonowych
4 siekacze, 8 kłów, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 12 przedtrzonowych, 8 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
Ząb składa się z:
szkliwa, korony, korzeni
korony, szyjki, 1 lub więcej korzeni
korony, szyjki, korzenia
korony, szyjki, 1 lub więcej korzeni
Język - jest to fałd mięśniówki pokryty błoną śluzową. Składa się z:
końca, trzonu i głowy
trzonu, bruzdy i grzbietu
trzonu, grzbietu i końca
trzonu, grzbietu i końca
Jaka bruzda oddziela koniec języka od migdałków?
bruzda graniczna
bruzda przyśrodkowa
bruzda poprzeczna
bruzda środkowa
bruzda graniczna
Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
okrężne - koniec języka, grzybowate - po bokach
grzybowate - koniec języka, okrężne - po bokach
grzybowate - koniec języka, okrężne - tylna część
grzybowate - koniec języka, okrężne - tylna część
Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
Liściaste - bo bokach, nitkowate - przednia część języka
nitkowate - po bokach, liściaste - przednia część języka
Liściaste - bo bokach, nitkowate - przednia część języka
Gruczoły ślinowe małe to gruczoły:
policzkowe, podniebienne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
wargowe
językowe
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Gruczoły ślinowe duże to:
ślinianki przyuszne, językowe, żuchwowe
ślinianki przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe
ślinianki przyuszne, językowe, podżuchwowe
ślinianki przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe
Ślinianka przyuszna wytwarza ślinę:
mieszaną
wodnistą
surowiczą
wodnistą
Cieśń gardzieli składa się z:
migdałków, języka i języczka
migdałków, łuków i języczka
migdałków, łuków i języka
migdałków, łuków i języczka
Wyróżniamy 3 części gardła. Kolejno:
nosowa, ustna, szyjna
nosowa, ustna, krtaniowa
szyjna, gardłowa, nosowa
nosowa, ustna, krtaniowa
Przełyk składa się z 3 części:
szyjnej, aortalnej, brzusznej
szyjnej, piersiowej, brzusznej
krtaniowej, piersiowej, brzusznej
szyjnej, piersiowej, brzusznej
Przełyk posiada 3 przewężenia:
krtaniowe, aortalne, brzuszne
krtaniowe, piersiowe, brzuszne
szyjne, aortalne, brzuszne
krtaniowe, aortalne, brzuszne
W budowie żołądka wyróżniamy elementy takie jak:
krzywizna mniejsza, krzywizna większa
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
wpust, część odźwiernikowa,
wcięcie kątowe, dno
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Komórki wydzielnicze żołądka wytwarzają:
komórki główne pepsynę, okładzinowe kwas solny
komórki główne pepsynogen, okładzinowe kwas solny
komórki główne kwas solny, okładzinowe pepsynogen
komórki główne pepsynogen, okładzinowe kwas solny

Powiązane tematy

#anatomia #ukladpokarmowy

Inne tryby