Entomologia kolokwium I, test kwalifikacji zawodowej.

Rzędy, rodziny i gatunki Test dla studentów z kompetencji zawodowych. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Entomologia kolokwium I"

1) Połącz nazwę łacińską z polską rzędów owadów
2) Rodzina skórnikowate to:
3) Do rodziny DERMESTIDAE (skórnikowate) należą:
4) Podaj łacińską nazwę rodzin z rzędu COLEOPTERA
5) Ustaw w odpowiedniej kolejności CICINIDELA (trzyszcz) 1.plamiec 2.leśny 3.zaroślowy 4.piaskowiec
6) Połącz odpowiednio w pary gatunki z rodziny Lucanidae (jelonkowate)
7) TENEBRIONIDAE to:
8) Śniadkowate to:
9) RHIZOPHAGIDAE to:
10) CURCULIONIDAE w odpowiedniku polskim to:
11) Uzupełnij nazwy łacińskie gatunków z rodziny stonkowatych (chrysomelidae)
12) Ułóż nazwy łacińskie następująco: 1. Biedronkowate 2. Ogłodkowate 3. Omarlicowate 4. Przekraskwate 5. Omomiłkowate
13) Połącz nazwy łacińskie z polskimi gatunków z rodziny Silphidae (omarlicowate)
14) Drwionkowate to:
15) HISTERIDAE to:
16) Ponęć lśniący, podrzut myszaty i zaciosek grzebykoczułki należą do rodziny:
17) Scharakteryzuj owada widocznego na zdjęciu
18) Coleoptera - Elateridae - _________
19) Ctenicera pectinicornis
20) Podryjkwate - Attelabidae 1. Podryjek dębowiec 2. Oszynda leszczynowiec 3. Zdobnik brzozowiec 4. Zdobnik osikowiec 5. Zwijacz czarny