Entomologia kolokwium I, test kwalifikacji zawodowej.

Rzędy, rodziny i gatunki Test dla studentów z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Entomologia kolokwium I".

Ekotechnologia pozyskiwania drewna UR Leśnictwo
Zawodowe, Studia
35
#ekotechnologia #pozyskiwania #drewna #ur #lesnictwo #sowa #ozl
Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa
Test egzaminacyjny "Świadczenie usług w zakresie masażu". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja Z1
Zawodowe, Ogólny
40
#z1 #technikmasazysta #testkompetencjizawodowych
Zawodowe, Ogólny
21
Pytania testowe do egzaminu inżynierskiego Górnictwo i Kartografia.
Zawodowe, Studia
499
#georadar #gpr #geofizyka

Pytania zawarte w teście