Entomologia kolokwium I, fiszki z kompetencji zawodowych

Rzędy, rodziny i gatunki

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 0
Coleoptera - Elateridae - _________
Adelocera murina
Ctenicera pectinicornis
Selatosomus aeneus
Obrazek do pytania 0
Coleoptera - Elateridae - _________
Adelocera murina
Ctenicera pectinicornis
Selatosomus aeneus
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
HISTERIDAE to:
tutkarzowate
gnilikowate
HISTERIDAE to:
tutkarzowate
gnilikowate
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Drwionkowate to:
Buprestidae
Lymexilidae
Melolonthidae
Drwionkowate to:
Buprestidae
Lymexilidae
Melolonthidae
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
CURCULIONIDAE w odpowiedniku polskim to:
ryjkowcowate
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do rodziny DERMESTIDAE (skórnikowate) należą:
Dermestes lardarius
Anthrenus
Attagenus pellio
Skórnik słoniniec, szubak dwukropkowy, mrzyk
Do rodziny DERMESTIDAE (skórnikowate) należą:
Dermestes lardarius
Anthrenus
Attagenus pellio
Skórnik słoniniec, szubak dwukropkowy, mrzyk
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz nazwę łacińską z polską rzędów owadów
Modliszki
Połącz nazwę łacińską z polską rzędów owadów
Mantodea
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz odpowiednio w pary gatunki z rodziny Lucanidae (jelonkowate)
Zakliniec
Połącz odpowiednio w pary gatunki z rodziny Lucanidae (jelonkowate)
PLATYCERUS CARABOIDES
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rodzina skórnikowate to:
GEOTRUPIDAE
DERMESTIDAE
LUCANIDAE
CARABICYDAE
Rodzina skórnikowate to:
GEOTRUPIDAE
DERMESTIDAE
LUCANIDAE
CARABICYDAE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podaj łacińską nazwę rodzin z rzędu COLEOPTERA
SKÓRNIKOWATE, PŁYWAKOWATE, BIEGACZOWATE, OLEJNICOWATE, KÓZKOWATE, KUSAKOWATE, JELONKOWATE, ŻUKOWATE, POŚWIĘTNIKOWATE, RYJKOWCOWATE, STONKOWATE, BIEDRONKOWATE
dermestidae dytiscidae carabidae meloidae cerambycidae staphylinidae lucanidae geotrupidae scarabaeidae curculionidae chrysomelidae coccinellidae
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Śniadkowate to:
MELOIDAE
MELANDRYIDAE
MANTODEA
MELOLONHIDAE
Śniadkowate to:
MELOIDAE
MELANDRYIDAE
MANTODEA
MELOLONHIDAE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 10
Scharakteryzuj owada widocznego na zdjęciu
RZĄD po łacinie, RODZINA po łacinie, RODZINA w j. polskim, GATUNEK po łacinie, GATUNEK w j. polskim
Obrazek do pytania 10
coleoptera elateridae sprężykowate selatosomus aeneus ponęć lśniący
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
RHIZOPHAGIDAE to:
stonkowate
ryjkowcowate
obumierakowate
omarlicowate
RHIZOPHAGIDAE to:
stonkowate
ryjkowcowate
obumierakowate
omarlicowate
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz nazwy łacińskie z polskimi gatunków z rodziny Silphidae (omarlicowate)
OMARLICA NADRZEWKA
Połącz nazwy łacińskie z polskimi gatunków z rodziny Silphidae (omarlicowate)
Silpha quadripunctata
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 14
Ctenicera pectinicornis
coleoptera
elateridae
sprężykowate
zaciosek grzebykoczułki
Obrazek do pytania 14
Ctenicera pectinicornis
coleoptera
elateridae
sprężykowate
zaciosek grzebykoczułki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ponęć lśniący, podrzut myszaty i zaciosek grzebykoczułki należą do rodziny:
elateridae
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
TENEBRIONIDAE to:
rodzina Mącznikowate
rodzina Śniadkowate
rodzina Obumierakowate
rodzina Stonkowate
TENEBRIONIDAE to:
rodzina Mącznikowate
rodzina Śniadkowate
rodzina Obumierakowate
rodzina Stonkowate
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Uzupełnij nazwy łacińskie gatunków z rodziny stonkowatych (chrysomelidae)
Rynnica topolówka, Rynnica ceglasta, Susówka dębówka, Hurmak olchowiec, Naliścica wierzbówka, Zmróżka sosnówka
chrysomela populi chrysomela tremula altica querecetorum agelastica alni lochmaea capreae cryptocephalus pini