Audyt wewnętrzny, test online. Ekonomia.

Test dla studentów z ekonomii.

Ekonomia, Studia. Test składa się z 23 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Uruchom fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Audyt wewnętrzny".

WSZiB
Uczelnie wyższe, Studia
12

Pytania zawarte w teście