Test z ekonomii

Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

OWE - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to ogólnopolska olimpiada patronowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ma na celu odkrycie młodych talentów w dziedzinie ekonomii. Przed Tobą zestaw zamkniętych pytań z różnych testów. Sprawdź się!
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 6705 razy