Test z Medycyny

Dopuszczeniówka

Pytanie 1
Arteria meningea media jest gałęzią tętnicy
Pytanie 2
Concha nasalis superior et media są częściami jakiej kości?
Pytanie 3
Jaki nerw odbiera bodźce smakowe z brodawek liściastych? ‘
Pytanie 4
Trójkąt tętnicy językowej jest ograniczony od przodu przez…?
Pytanie 5
Jakie doły czaszki łączy foramen rotundum?
Dalej