Powtórzenie: Dopuszczeniówka

Anatomia

Medycyna, powtórzenie. 70 pytań.

Arteria meningea media jest gałęzią tętnicy
A. maxillaris
Concha nasalis superior et media są częściami jakiej kości?
Os ethmoidale
Jaki nerw odbiera bodźce smakowe z brodawek liściastych? ‘
n. glossopharyngeus
Trójkąt tętnicy językowej jest ograniczony od przodu przez…?
m. mylohyoideus
Jakie doły czaszki łączy foramen rotundum?
fossa cranii media z fossa pterygopalatina
Jaki nerw jest porażony przy zezie zbieżnym (strabismus convergens)?
nervus abducens NC VI
Co unerwia przywspółczulnie gruczoł łzowy (glandula lacrimalis) - przedzwojowo?
nervus petrosus major od nervus facialis.
Co unerwia m. rectus lateralis?
n. abducens
Co łączy foramen sphenopalatinum?
Jamę nosową z dołem skrzydłowo-podniebiennym
Arteria alveolaris inferior jest odgałęzieniem?
A. maxillaris
Przednie ograniczenia dołu skroniowego
Powierzchnie skroniowe kości czołowej i kości jarzmowej
Jak działa na wargi głosowe m. cricothyroideus
Napina wargi głosowe
Miejsce przyczepu m. masseter na żuchwie
Tuberositas masseterica
Ograniczenia tylne cavum tympani?
ściana sutkowa
Unerwienie m. digastricus?
venter anterior: nervus mylohyoideus venter posterior: ramus digastricus nervi facialis
Unerwienie platysma?
NCVII ,splot szyjny
Zawartość foramen rotundum?
N. maxillaris
Porażenie m.stapedius?
hyperacusis - zwiększenie wrażliwości na dźwięki, zwłaszcza niskiego tonu
Korzeń przywspółczulny zwoju rzęskowego pochodzi od nerwu?
nervus oculomotorius, gałąź dolna
Wymień mięśnie rozwieracze krtani.
M. cricoarytenoideus posterior

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.