Pamięciówka z biochemii

Ilość żelaza w organizmie dorosłego człowieka
3-4g
10-13g
4-7mg
1-2g
Ilość żelaza dostarczana z pokarmem w ciągu doby (średnio)
10-15mg
2-4g
2-4mg
10g
Średnia ilość dziennego wchłaniania żelaza
0,7 - 1,5mg
2,4 - 4,9 mg
1-2g
3-4g
Ile procent dostarczonego z dietą żelaza przeciętnie wchłaniamy z przewodu pokarmowego?
10%
40%
55%
1%
Jaki procent żelaza magazynuje hemoglobina:
57,6%
9%
0,1%
33%
0,25%
Dalej
Pozostało 15 stron