Test z Biologii

Pamięciówka z biochemii

Pytanie 1
Ilość żelaza w organizmie dorosłego człowieka
Pytanie 2
Ilość żelaza dostarczana z pokarmem w ciągu doby (średnio)
Pytanie 3
Średnia ilość dziennego wchłaniania żelaza
Pytanie 4
Ile procent dostarczonego z dietą żelaza przeciętnie wchłaniamy z przewodu pokarmowego?
Pytanie 5
Jaki procent żelaza magazynuje hemoglobina:
Dalej