słownictwo: warzywa test

słownictwo: warzywa, test z języka hiszpańskiego

test sprawdzający słownictwo, konkretnie nazwy warzyw.(proszę nie używać znaków hiszpańskich!)

23 pytań Język hiszpański Anitt14