Słownictwo: owoce test

Słownictwo: owoce, test z języka hiszpańskiego

Proszę NIE używać znaków hiszpańskich (akcent)

13 pytań Język hiszpański Anitt14