Biofizyka egzamin 2, test z fizyki

Egzamin z biofizyki. Materiały dla studentów. Test wiedzy online z fizyki. Test składa się z 229 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biofizyka egzamin 2"

1) Nauka wykorzystujaca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:
2) Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:
3)
4) Fitoterapią nazywamy:
5)
6) Borowiny należą do
7) W organizmie ludzkim liczba receptorów:
8) Wydzielanie melatoniny, produkowanej przez szyszynkę, regulującej biologiczny rytm okołodobowy
9)
10)
11) Zjawisko pojawienia się pustych przestrzeni w cieczach i środowiskach uwodnionych jest następstwo pozatermicznego... Ultradźwięków to:
12) Wśród wskazań do leczenia za pomocą peloidów i kąpieli siarczano-słonych wymienia się
13) Otwartym źródłem promieniotwórczym nazywamy każde źródło:
14) Praktyczne zastosowanie promieniowania laserowego w leczeniu nowotworów ma miejsce w metodzie zwanej
15) Napięcie powierzchniowe i inne zjawiska powierzchowne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowych czynności i reakcji, w które wchodzą liczne substancje w ustroju człowieka. Nie mająone znaczenia w przypadku
16) Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2( bezpośredniemu i pośredniemu- acetylocholina, histamina) powodującemu:
17) Spójność, monochromatyczność, wysokie natężenie i ścisła kierunkowość są charakterystycznymi cechami promieniowania:
18) Żywa tkanka ludzka, przez którą przepływa prąd elektryczny jest odbiornikiem:
19) Do sterylizacji używany jest, we względu na własności jonizyjące:
20) Do miejscowego wprowadzania leku do organizmu wykorzystuje się prąd stały w:
21) Tężnie można zwalczyć za pomocą:
22) Melanina to nazwa:
23) Prawo Stefana Boltzmana opisuje:
24) Hałas mierzymy za pomocą:
25) Skuteczną metodą terapii fizykalnej przy zwalczaniu skoliozy 1 stopnia oraz nietrzymania moczu jest:
26) Podstawową przyczyną kruszenia kamieni nerkowych w czasie litotrypsji jest:
27) Próg słyszalności ludzkiego ucha można zmierzyć za pomocą
28) Surfaktanty to substancje powierzchniowo czynne ułatwiające:
29) Pole akustyczne może być wypełnione:
30) Aerozoloterapia ultradźwiękowa i pneumatyczna używania jest powszechnie do:
31) Roztwór wodny detergentu ułatwia pranie gdyż jego napięcie powierzchniowe jest:
32) Wybierz poprawne: W temp 17 stopni C, uszeregowanie zgodne z malejąca wartościa lepkości:
33) Wykonujemy badanie USG stosujac fale o czestotliwosci 15 MHz, mozemy sie spodziewac poprzecznej zdolnosci rozdzielczej rzedu:
34) Zgodnie z prawem absorpcji fali akustycznej, spadek nateżenia fali z grubością absorbenta (x) jest opisany funkcja typu:
35) Jednostki Housnfielda stosujemy w:
36) Wybierz poprawne uszeregowanie w porządku malejących wartości współczynnika osłabienia dla promieniowania X o energii 50 keV dla następujących substancji:
37) Ekrany wzmacniające działają jako:
38) Gęstość optyczna blony RTG jest:
39) Czy ilościową tomografie komputerowa można wykorzystac do wyznaczania gestosci dowolnej tkanki:
40) W tomografii SPECT stosujemy izotopy emitujące:
41) Do obrazowania mózgu mozna zastosowac:
42) Chromatoterapia jest metodą:
43) Dorosły człowiek, sprawny ruchowo, mierzy 180 cm jest wieczorem niższy niż rankiem o ok. 2 cm:
44) Fala akustyczna ulega polaryzacji:
45) Dla osłony przed promieniowaniem alfa, beta i gamma stosujemy osłonę... przy czym bliżej preparatu promieniotwórczego umieszczamy:
46) Poziom głośności mierzymy w:
47) Natężeniem fali akustycznej nazywamy:
48) Przy badaniu USG pokrywa się skórę okolicy badanej żelem kontaktowym celem:
49) W diagnostyce rentgenowskiej narządem krytycznym nazywamy
50) Fakt, że zauważalny przyrost bodźca działającego na organizm człowieka jest proporcjonalny do natężenia bodźca już działającego jest:
51) Ktora z wymienionych jednostek fizycznych jest jednostka natężenia pola elektrycznego:
52) jak natężenie pola magnetycznego zachowuje się w funkcji od odległości od zrodla:
53) ile razy natezenie pola magnetycznego stosowanego w magnetoterapii jest wieksze od natężenia ziemskiego pola magnetycznego:
54) z termodynamicznego punktu widzenia procesy zyciowe przebiegaja w warunkach
55) termometr lekarski pozwala wyznaczyc temperature ciała z dokładnością
56) Wyznaczono pomiarowo 2 wielkości X=12,4 +- 0,4 Y=8,3 +-0,3. Bład roznicy wynosi
57) Wykonano 2 serie pomiarowe powierzchni kwadratu stosując liniowa miarkę. W pierwszej Seri wykonano n a w drugiej m pomiarow: Wiedzac ze m=5 razy n spodziewac się należy:
58)
59)
60) stosujac prawo gazow doskonałych do 1 mola w warunkach izotermicznych można powiedzieć, że :
61) Gradientowe pole elektromagnetyczne w aparacie diagnostycznym NMR słuzy do:
62) Oporność akustyczna ośrodka może być wyznaczona jako:
63) Przed iniekcją przemywamy skórę alkoholem:
64) Za barwę dźwięku odpowiada:
65) Małżowina uszna pełni rolę:
66) Astygmatyzm to
67) 1 bekerel to:
68) Płytka nazębna posiada silne właściwości adhezyjne:
69) Echokardiograf jest szczególnym badanie:
70) Ze względu na niepożądane skutki uboczne (działanie termiczne, kawitacje) stosowanie ultradźwięków:
71) Który z podanych typow funkcji opisuje zależność potencjalu chemicznego od ulamka molowego w roztworze idealnym:
72) Przyjmujac oznaczenia G= entalipa swobodna, H=entalipa, T=temp., S=entropia, U= en. Wew. Wybierz pioprawna relacje :
73) Czy zgodnie zgodnie z prawem van’t Hoffa ciśnienie osmotyczne zalezy od temp.:
74) Rozwazmy 2 roztwory wodne. 0,9 % NaCl i KCl. Osmolarność tych roztworów spełnia relacje.
75) Rownanie Nernsta opisujące potencjał na blonie stosujemy do jonow Na i K, których stężenia SA identyczne z typowymi stężeniami w żywej komorce. Czy obliczone potencjały maja ten sam znak:
76) Jak przepuszczalność błony zalezy od jej grubości:
77) Zwiekszamy stezenie jonow wodorowych 10 razy, pH zmienia się o:
78) Przemiane w ktorej nie ma wymiany ciepla z otoczeniem delta Q = 0 nazywamy:
79) Obliczajac efekty cieplna związane z reakcja zachodzaca w ustroju, która funkcje termodynamiczna jest najlepiej zastosowac:
80) Cisnienie hydrostatyczne zalezy od prędkości przepływu cieczy:
i 149 innych...