Pytania i odpowiedzi

Biofizyka egzamin 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z biofizyki. Materiały dla studentów.
Ilość pytań: 229 Rozwiązywany: 31008 razy
Pytanie 1
Nauka wykorzystujaca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:
Bionika
Pytanie 2
Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:
Wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Pytanie 3
Pytanie 4
Fitoterapią nazywamy:
Ziołolecznictwo
Pytanie 5
Pytanie 6
Borowiny należą do
Biolitów
Pytanie 7
W organizmie ludzkim liczba receptorów:
Zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła
Pytanie 8
Wydzielanie melatoniny, produkowanej przez szyszynkę, regulującej biologiczny rytm okołodobowy
Wzrasta w ciemności
Pytanie 9
Pytanie 10
Pytanie 11
Zjawisko pojawienia się pustych przestrzeni w cieczach i środowiskach uwodnionych jest następstwo pozatermicznego... Ultradźwięków to:
Kawitacje
Pytanie 12
Wśród wskazań do leczenia za pomocą peloidów i kąpieli siarczano-słonych wymienia się
Zwyrodnieniowe coroby reumatoidalne
Pytanie 13
Otwartym źródłem promieniotwórczym nazywamy każde źródło:
po wyjęciu go z domku ołowiowego
Pytanie 14
Praktyczne zastosowanie promieniowania laserowego w leczeniu nowotworów ma miejsce w metodzie zwanej
Terapią fotodynamiczną
Pytanie 15
Napięcie powierzchniowe i inne zjawiska powierzchowne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowych czynności i reakcji, w które wchodzą liczne substancje w ustroju człowieka. Nie mająone znaczenia w przypadku
Moczu wtórnego
Pytanie 16
Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2( bezpośredniemu i pośredniemu- acetylocholina, histamina) powodującemu:
rozszerzenie drobnych naczyń tętniczych
Pytanie 17
Spójność, monochromatyczność, wysokie natężenie i ścisła kierunkowość są charakterystycznymi cechami promieniowania:
laserowego
Pytanie 18
Żywa tkanka ludzka, przez którą przepływa prąd elektryczny jest odbiornikiem:
czynno- indukcyjnym
Pytanie 19
Do sterylizacji używany jest, we względu na własności jonizyjące:
ultrafiolet C
Pytanie 20
Do miejscowego wprowadzania leku do organizmu wykorzystuje się prąd stały w:
jontoforezie

Powiązane tematy

#biofizyka #biofiz #egzamin