Test z Biologii

Biofizyka

Pytanie 1
Wymiar rzędu μm może dotyczyć:
Pytanie 2
Stosunek grubości błony biologicznej do średnicy jądra jest rzędu
Pytanie 3
Miarą postępu dyfuzji może być:
Pytanie 4
Prawo Langevina - co można zaniedbać we wzorze?
Pytanie 5
Jeżeli stężenia substancji po obu stronach błony wynoszą 1M i 2M, a jej współczynnik podziału wynosi 0 to efektywny gradient tej substancji na błonie wynosi:
Dalej