Test: Odżywianie mineralne rożlin fizjologia

Informacje o pierwiastkach makro i mikro skutkach niedoboru i generalny opin oraz formy pobierania

15 pytań Biologia gmork

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.