Powtórzenie: Odżywianie mineralne rożlin fizjologia

Informacje o pierwiastkach makro i mikro skutkach niedoboru i generalny opin oraz formy pobierania

Biologia, powtórzenie. 15 pytań.

Podczas braku których elementów występuje chloroza (ogólnie)(słownie)
Siarka
Azot
Magnez
Żelazo
Potas
Reutylizacja to ?
Przenoszenie mikro i makro elementów z uszkodzonych, starych liści do nowych
Trudna reutylizacja występuje w pierwiastakcha :
Wapń, siarka, bor, żelazo, mangan
Formy pobierania pierwiastków
k
+
jon k+
s
+
so2 z powietrza
p
+
h2po4- hpo4 2-
n
+
nh4+ no3- mocznik
ca
+
ca2+ chelaty
mg
+
mg2+
fe
+
fe2+ fe3+ chelaty
Funkcje azotu
Element białęk, aminokwasów, nukleotydów, kwasów nukleinowych, związków organicznych
Funkcje fosforu
Tworzy związki energetyczne, uczestniczy w anabolizmie i katabolizmie, element fosforylacji, atp, występuje w formie min i org, przenoszenie energi
funkcje potasu K
Uczestniczy w gospodarce wodnej, reguluje ciśnienie osmotyczne i równowage jonową w komórce, aktywator ponad 50 enzymó
Funkcje Ca wapnia
Reguluje odczyn gleby, funkcje sygnałowe, spaja blaszke środkową, reguluje uwodnienie składnik fityny, składnik błon,kofaktor enzymów
Funkcje magnezu mg
Składnik fityny, aktywóje enzymy w cyklu krebsa, skłądnik chlorofilu, tworzenie mostków między białkowych i atp
Funkcje siarki s
Tworzy mostki siarczkowe, skłądnik aminokwasów, koenzymów, w zw, smakowych,
Funkcje żelaza fe
Składnik enzymów, ważny element chlorofilu, symuator jego syntezy
Główne objawy niedoboru to
plamy nekrotyczne
zmiany barwy
Deformacja liści
Chloroza
Słabe krzewienie i wzrost korzeni
brak turgoru
słaby rozwój i wzrost rośliny
słaby rozwój liści lub łodygi
Charakterystyczne objawy niedoboru makropierwiastków w tym Fe
Obniżony poziom cytokinin(wzrost)
+
N azot
Ciemnozielone i fioletowopurpurwe zabarwienie
+
P fosfor
Brak turgoru + chloroza całych liści
+
S siarka
Plamy chlorotyczne i nekrotyczne i witka łodyga
+
K Potas
Derastyczne zach. wzrostu Deformacja, śluzowacenie korzeni sucha zgnilizna
+
Ca Wapń
Chlorozy przech. w nekrozy Szczególne cham wzrostu korzeni
+
Mg magnez
Chloroza całych młodych liści
+
Fe Żelazo
Co to jest fityna ?
To związek zapasowy złożony z Wapnia-Magnezu-Potasu
Co to jest chelat
Jest to związek przenoszący dwu i trzy wartościowe jony pierwiastków przez błony pół przepuszczalne (takie sczypce na np Fe2+)

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.