Pytania i odpowiedzi

Chemia: Sole

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sole
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 9168 razy
Pytanie 1
3 główne grupy soli to:
wodorosole
obojętne
hydroksosole
Pytanie 2
Sole obojętne dzielimy na:
sole proste, sole podwójne, hydraty
Pytanie 3
Sól o wzorze FeCl3 należy do:
soli prostych
Pytanie 4
Jak nazwać związek NaH2PO4 ?
diwodorofosforan (V) sodu
Pytanie 5
Gdzie została przedstawiona reakcja tlenku metalu z kwasem?
ZnO + 2 HNO3 --> Zn(NO3)2 + H2O
Pytanie 6
Rozkład fotochemiczny jest zależny od...?
światła

Powiązane tematy

#chemia #sole