Powtórzenie: Moduł 9 Zakupy i usługi cz.2

Zakupy.

Język angielski, powtórzenie. 32 pytań.

lokowanie produktu
product placement
kuszacy
tempting
wszechobecny
omnipresent
"złapać klienta"
hook a customer
rażący
obtrusive
zachecic
encourage
ulotka
flyer
oszukiwac
deceive
chwytliwe hasło
catchy slogan
przerwa reklamowa
commercial break
reklamować
advertise
wzbudzac zainteresowanie
arouse interest
duży wybór towarów
wide range of goods
korzystać z ruchomych schodów
ride an escalator
hurtownik
wholesaler
samoobsługa
self-service
dostawa
supply
załatwiać sprawy
run errands
metka z ceną
price tag
sprzedawca detaliczny
retailer

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.