Powtórzenie: Moduł 9 Zakupy i usługi cz.2

Zakupy.

Język angielski, powtórzenie. 32 pytań.

wyczerpany zapas
out of stock
obniżyć cenę
lower the price
targować się
haggle
natychmiastowe odszkodowanie
immediate compensation
produkty spożywcze
groceries
reklamacja
complaint
manekin
dummy
zwrócić coś do sklepu
bring something back
towary markowe
branded goods
Przetłumacz na język angielski.
osiągać zyski: be in the black
przynosić straty: be in the red
pozwolić sobie na coś
afford
okazja
bargain

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.