Powtórzenie: Państwo i społeczeństwo - Crime

Słowinictwo maturalne. Państwo i społeczeństwo - crime.

Język angielski, powtórzenie. 13 pytań.

accuse sb of sth
oskarżać kogoś o coś
alibi
alibi
arrest
aresztować
break the law
złamać prawo
clues
wskazówki
dedective
detektyw
evidence
dowód
give up
poddać się
investigation
dochodzenie
prison cell
cela więzienna
suspect
podejrzany
victim
ofiara
witness
świadek

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.