Powtórzenie: Mięśnie

Info o mięśniach

Biologia, powtórzenie. 12 pytań.

Mięśnie możemy podzielić je ze względu na ( zaznacz pasujące odpowiedzi ) :
Położenie
Budowę
Kształt
Czynnośc
Ze względu na ilość mioglobiny dzieli się je na (zaznacz pasujące odpowiedzi ):
Czerwone
Białe
Mięsień szkieletowy składa się z ( zaznacz pasujące odpowiedzi ) :
Brzuśca
Ścięgien
Za co odpowiedzialne są mięśnie ?
Za ruch ciała
Do jakiego układu są przyczepione mięśnie ?
kostnego
Liczba mięśni człowieka jest określana na :
450-500
Ze względu na budowę i spełniane funkcje w organizmie wyróżniane są trzy główne typy mięśni (zaznacz poprawne odpowiedzi ):
mięsień szkieletowy (poprzecznie prążkowany)
mięsień gładki
mięsień sercowy (poprzecznie prążkowany serca)
U kręgowców można wyróżnić mięśnie szkieletowe (zaznacz pasujące odpowiedzi) :
mięśnie płaskie (np. wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha)
mięśnie okrężne (np. oczu, ust, odbytu)
mięśnie krótkie (np. wokół kręgosłupa)
mięśnie długie (np. w kończynach)
Mięśnie zbudowane są z (1). Połączone z elementami (2), w wyniku (3) kurczą się i rozkurczają, powodując ruchy poszczególnych elementów szkieletu względem siebie. (4) , z której mięsień korzysta jest zmagazynowany w nim (5) lub/i (6) dostarczona przez (7). Działanie mięśni uzależnione jest od oporu stawianego przez szkielet (hydrostatyczny lub twardy). (Sekwencja odpowiedzi)
(1): tkanki mięśniowej.
(2): szkieletu
(3): skurczów mięśniowych
(4): Energią
(5): glikogen
(6): glukoza
(7): krew
U mężczyzn mięśnie stanowią około :
40% masy ciała
Mięśnie u kobiet stanowią około :
35% masy ciała
Mięsień - kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów (1) , stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych (2) i u (3) . Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie. (Sekwencja odpowiedzi)
(1): narządu ruchu
(2): bezkręgowców
(3): kręgowców

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.