Pytania i odpowiedzi

Mięśnie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Info o mięśniach
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2026 razy
Pytanie 1
Mięśnie możemy podzielić je ze względu na ( zaznacz pasujące odpowiedzi ) :
Położenie
Kształt
Czynnośc
Budowę
Pytanie 2
Ze względu na ilość mioglobiny dzieli się je na (zaznacz pasujące odpowiedzi ):
Czerwone
Białe
Pytanie 3
Mięsień szkieletowy składa się z ( zaznacz pasujące odpowiedzi ) :
Brzuśca
Ścięgien
Pytanie 4
Za co odpowiedzialne są mięśnie ?
Za ruch ciała
Pytanie 5
Do jakiego układu są przyczepione mięśnie ?
kostnego
Pytanie 6
Liczba mięśni człowieka jest określana na :
450-500
Pytanie 7
Ze względu na budowę i spełniane funkcje w organizmie wyróżniane są trzy główne typy mięśni (zaznacz poprawne odpowiedzi ):
mięsień gładki
mięsień szkieletowy (poprzecznie prążkowany)
mięsień sercowy (poprzecznie prążkowany serca)
Pytanie 8
U kręgowców można wyróżnić mięśnie szkieletowe (zaznacz pasujące odpowiedzi) :
mięśnie długie (np. w kończynach)
mięśnie płaskie (np. wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha)
mięśnie krótkie (np. wokół kręgosłupa)
mięśnie okrężne (np. oczu, ust, odbytu)
Pytanie 9
Mięśnie zbudowane są z (1). Połączone z elementami (2), w wyniku (3) kurczą się i rozkurczają, powodując ruchy poszczególnych elementów szkieletu względem siebie. (4) , z której mięsień korzysta jest zmagazynowany w nim (5) lub/i (6) dostarczona przez (7). Działanie mięśni uzależnione jest od oporu stawianego przez szkielet (hydrostatyczny lub twardy). (Sekwencja odpowiedzi)
(1) tkanki mięśniowej.
(2) szkieletu
(3) skurczów mięśniowych
(4) Energią
(5) glikogen
(6) glukoza
(7) krew
Pytanie 10
U mężczyzn mięśnie stanowią około :
40% masy ciała
Pytanie 11
Mięśnie u kobiet stanowią około :
35% masy ciała
Pytanie 12
Mięsień - kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów (1) , stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych (2) i u (3) . Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie. (Sekwencja odpowiedzi)
(1) narządu ruchu
(2) bezkręgowców
(3) kręgowców

Powiązane tematy

#Mięśnie