Fiszki

Mięśnie

Test w formie fiszek Info o mięśniach
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2040 razy
Mięśnie możemy podzielić je ze względu na ( zaznacz pasujące odpowiedzi ) :
Czynnośc
Kształt
Położenie
Budowę
Kolor
Czynnośc
Kształt
Położenie
Budowę
Ze względu na ilość mioglobiny dzieli się je na (zaznacz pasujące odpowiedzi ):
Fioletowe
Czerwone
Białe
Czerwone
Białe
Mięsień szkieletowy składa się z ( zaznacz pasujące odpowiedzi ) :
Inne
Krótkich
Brzuśca
Ścięgien
Brzuśca
Ścięgien
Za co odpowiedzialne są mięśnie ?
za kolor ciała
Za ruch ciała
Za ruch ciała
Do jakiego układu są przyczepione mięśnie ?
kostnego
stawowego
kostnego
Liczba mięśni człowieka jest określana na :
250-400
650-700
450-500
450-500
Ze względu na budowę i spełniane funkcje w organizmie wyróżniane są trzy główne typy mięśni (zaznacz poprawne odpowiedzi ):
mięsień gładki
mięsień sercowy (poprzecznie prążkowany serca)
mięsień płucny
mięsień szkieletowy (poprzecznie prążkowany)
mięsień szkorstki
mięsień gładki
mięsień sercowy (poprzecznie prążkowany serca)
mięsień szkieletowy (poprzecznie prążkowany)
U kręgowców można wyróżnić mięśnie szkieletowe (zaznacz pasujące odpowiedzi) :
mięśnie okrężne (np. oczu, ust, odbytu)
mięśnie płaskie (np. wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha)
mięśnie długie (np. w kończynach)
mięśnie szerokie (np. czaszki)
mięśnie krótkie (np. wokół kręgosłupa)
mięśnie okrężne (np. oczu, ust, odbytu)
mięśnie płaskie (np. wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha)
mięśnie długie (np. w kończynach)
mięśnie krótkie (np. wokół kręgosłupa)
Mięśnie zbudowane są z (1). Połączone z elementami (2), w wyniku (3) kurczą się i rozkurczają, powodując ruchy poszczególnych elementów szkieletu względem siebie. (4) , z której mięsień korzysta jest zmagazynowany w nim (5) lub/i (6) dostarczona przez (7). Działanie mięśni uzależnione jest od oporu stawianego przez szkielet (hydrostatyczny lub twardy). (Sekwencja odpowiedzi)
(1) tkanki mięśniowej.
(2) szkieletu
(3) skurczów mięśniowych
(4) Energią
(5) glikogen
(6) glukoza
(7) krew
U mężczyzn mięśnie stanowią około :
60% masy ciała
30% masy ciała
40% masy ciała
40% masy ciała
Mięśnie u kobiet stanowią około :
15% masy ciała
35% masy ciała
60% masy ciała
35% masy ciała
Mięsień - kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów (1) , stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych (2) i u (3) . Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie. (Sekwencja odpowiedzi)
(1) narządu ruchu
(2) bezkręgowców
(3) kręgowców

Powiązane tematy

#Mięśnie

Inne tryby