Pytania i odpowiedzi

Początki cywilizacji - Historia 5

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 dla klasy 5 szkoły podstawowej. - Prahistoria człowieka- Czas wielkich przemian- W kraju Sumerów- Babilonia i Asyria- W Egipcie Faraonów- Piramidy,mumie i hieroglify- Starożytny Izrael- Indie i Chiny- Od rysunków naskalnych do alfabetu
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 11613 razy
Pytanie 1
Kiedy na ziemie pojawił się Australopitek ?
4 mln lat temu
Pytanie 2
Uszereguj chronologicznie:
1
Paleolit
2
Mezolit
3
Neolit
Pytanie 3
Jakie wydarzenie rozdziela prehistorię od historii?
wynalezienie pisma
Pytanie 4
Co przedstawia obrazek ?
Stonehenge
Pytanie 5
System irygacyjny to inaczej...
kanały nawadniające
Pytanie 6
Która ze starożytnych cywilizacji zbudowała Zikkurat?
Sumerowie
Pytanie 7
Zaznacz wynalazki opracowane przez Sumerów.
pismo
wytop brązu
koło
Pytanie 8
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
8000 r. p.n.e.
początek neolitu
4000 r. p.n.e.
osiedlenie się Sumerów w Mezopotamii
2500 r. p.n.e.
opracowanie wytopu brązu
1700 r. p.n.e.
początek cywilizacji Chin
Pytanie 9
Co przedstawia obrazek ?
Brama Isztar
Pytanie 10
Społeczeństwo Egipskie - wpisz odpowiednią grupę do odpowiedniej funckji: *Faraon *Kapłani *Urzędnicy *Chłopi
Sprawował władzę absolutną. Faraon
Duży wpływ na politykę państwa. Kapłani
Byli wykształceni (pisanie, liczenie) Urzędnicy
Najliczniejsza grupa społeczna. Chłopi
Pytanie 11
Władał Egiptem przez 70lat. O kim mowa ?
Mowa o
Ramzesie II
.
Pytanie 12
Odpowiednio uzupełnij imiona bogów do ich funkcji:
Bóg śmierci
Ozyrys
Bóg burzy i pustyni
Set
Bóg pisarzy
Thot
Bóg światła
Horus
Pytanie 13
Bóg judaizmu to:
Jahwe
Pytanie 14
Tora inaczej nazywana:
Pięcioksiąg
Pytanie 15
Co przedstawia obrazek ?
Menorę
Pytanie 16
Dekalog czyli inaczej:
Zbiór dziesięciorga przykazań.
Pytanie 17
Ile kilometrów (około) mierzy mur chiński?
2400 km
Pytanie 18
Kogo przedstawia obrazek ?
Konfucjusza
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe:
Pismo wynaleźli Sumerowie około 3500 r. p.n.e.
Prawda
Egipcjanie wynaleźli szkło.
Fałsz
Mohendżo Daro to jedno z największych miast starożytnych Chin.
Fałsz
Lądolód zaczął się cofać około 20 tysięcy lat temu, gdy klimat Ziemi zaczął się ocieplać.
Prawda
Pytanie 20
Materiał na którym pisano w starożytnym Egipcie to:
Papirus