Fiszki

Początki cywilizacji - Historia 5

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 1 dla klasy 5 szkoły podstawowej. - Prahistoria człowieka- Czas wielkich przemian- W kraju Sumerów- Babilonia i Asyria- W Egipcie Faraonów- Piramidy,mumie i hieroglify- Starożytny Izrael- Indie i Chiny- Od rysunków naskalnych do alfabetu
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 11435 razy
Kiedy na ziemie pojawił się Australopitek ?
200 tys. at temu
250 tys. lat temu
4 mln lat temu
1.9 mln lat temu
4 mln lat temu
Uszereguj chronologicznie:
1
Paleolit
2
Mezolit
3
Neolit
Jakie wydarzenie rozdziela prehistorię od historii?
udomowienie bydła
wynalezienie matematyki
założenie pierwszego miasta
wynalezienie pisma
wynalezienie pisma
Co przedstawia obrazek ?
Forum Romanum
Akropol w Atenach
Stonehenge
Mohendżo Daro
Stonehenge
System irygacyjny to inaczej...
kanały nawadniające
nowy system gospodarczy
nowy sysytem pracy
nawozy
kanały nawadniające
Która ze starożytnych cywilizacji zbudowała Zikkurat?
Babilończycy
Sumerowie
Fenicjanie
Egipcjanie
Sumerowie
Zaznacz wynalazki opracowane przez Sumerów.
wytop brązu
koło
zegar słoneczny
pismo
balsamowanie zwłok
wytop brązu
koło
pismo
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
8000 r. p.n.e.
początek neolitu
4000 r. p.n.e.
osiedlenie się Sumerów w Mezopotamii
2500 r. p.n.e.
opracowanie wytopu brązu
1700 r. p.n.e.
początek cywilizacji Chin
Co przedstawia obrazek ?
Bramę Złota
Brama Damasceńska
Brama Jafska
Brama Isztar
Brama Isztar
Społeczeństwo Egipskie - wpisz odpowiednią grupę do odpowiedniej funckji: *Faraon *Kapłani *Urzędnicy *Chłopi
Władał Egiptem przez 70lat. O kim mowa ?
Mowa o
. . . . . . . .
.
Mowa o Ramzesie II.
Odpowiednio uzupełnij imiona bogów do ich funkcji:
Bóg śmierci
Ozyrys
Bóg burzy i pustyni
Set
Bóg pisarzy
Thot
Bóg światła
Horus
Bóg judaizmu to:
Jahwe
Tora inaczej nazywana:
Dziesięcioksiąg
Pięcioksiąg
Wieloksiąg
Menora
Pięcioksiąg
Co przedstawia obrazek ?
Menorę
Dekalog czyli inaczej:
Menora
Biblia
Tora
Zbiór dziesięciorga przykazań.
Zbiór dziesięciorga przykazań.
Ile kilometrów (około) mierzy mur chiński?
2400 km
2500km
3000km
1700km
2400 km
Kogo przedstawia obrazek ?
Buddę
Konfucjusza
Juliusza Cezara
Abrahama
Konfucjusza
Zaznacz zdania prawdziwe:
1. Pismo wynaleźli Sumerowie około 3500 r. p.n.e.
2. Egipcjanie wynaleźli szkło.
3. Mohendżo Daro to jedno z największych miast starożytnych Chin.
4. Lądolód zaczął się cofać około 20 tysięcy lat temu, gdy klimat Ziemi zaczął się ocieplać.
1. Pismo wynaleźli Sumerowie około 3500 r. p.n.e.
2. Lądolód zaczął się cofać około 20 tysięcy lat temu, gdy klimat Ziemi zaczął się ocieplać.
Materiał na którym pisano w starożytnym Egipcie to:
Papirus