Pytania i odpowiedzi

Pojęcia z geografii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Gimnazjum
Ilość pytań: 101 Rozwiązywany: 5467 razy
Pytanie 1
odpowiednio osadzony pręt, kolumna lub inna konstrukcja, której cień wskazuje położenie słońca, używany często jako zegar słoneczny
gnomon
Pytanie 2
skała osadowa składająca się gł. z iłu z domieszką mułu, piasku, żwiru, surowiec przemysłu ceramicznego
glina
Pytanie 3
osad powstały przez naniesienie przez wiatr znacznych ilości pyłu nad pewien obszar i osadzenie ich w postaci zwartej pokrywy na podłożu
less
Pytanie 4
skała powstała z przeobrażenia wapieni
marmur
Pytanie 5
niszczenie skał przez czynniki atmosferyczne wody stojące i podziemne oraz organizmy żywe
wietrzenie skał
Pytanie 6
usypisko odłamków poniżej ścian skalnych, których nagromadzenie jest rezultatem wietrzenia
piarg
Pytanie 7
rozległe pokrywy bloków skalnych powstałe wskutek wietrzenia
gołoboża
Pytanie 8
całokształt niszczących procesów geologicznych powodujących wyrównywanie i obniżanie powierzchni ziemi
denudacja
Pytanie 9
gromadzenie osadów przez wody, wiatr, lodowce na powierzchni ziemi i dnach zbiorników morskich i oceanicznych
akumulacja
Pytanie 10
osadzanie się pod wpływem siły ciężkości materiałów mineralnych i organicznych niesionych przez wody płynące, lodowce, wiatr, zawieszonych lub rozpuszczonych w wodzie morskiej lub jeziornej, prowadzi do powstania różnych osadów i skał osadowych
sedymentacja
Pytanie 11
żłobienie powierzchni ziemi przez wody, lodowce i wiatr, połączone z usuwaniem powstałych produktów niszczenia,
erozja
Pytanie 12
obszar leżący poniżej poziomu morza, niezalany
depresja
Pytanie 13
obszar lądowy na wys. 0-300 m n.p.m. powstaje gł. wskutek akumulacji osadów
nizina
Pytanie 14
obszar leżący powyżej 300 m n.p.m. oraz co najmniej kilkadziesiąt metrów ponad otaczjącym go terenem
wyżyna
Pytanie 15
część lądu, różnej wielkości i kształtu wysunięta w morze lub jezioro
półwysep
Pytanie 16
brzeg morski, rzeczny lub jeziorny, będący strefą osadzania piasku i żwiru
plaża
Pytanie 17
wąski wał piaszczysty zamykający częściowo lub całkowicie zatokę morską, powstaje wskutek akumulacyjnej działalności morza
mierzeja
Pytanie 18
głęboka dolina o wąskim, zwykle suchym dnie i stromych zboczach, pozbawiona stale płynącego potoku, powstająca przez silną erozję podłoża zbudowanego z miękkich skał
wąwóz
Pytanie 19
sucha dolina o szerokim, płaskim dnie i stromych, pokrytych roslinnością stokach
parów
Pytanie 20
głęboka dolina rzeczna, o wąskim dnie i bardzo stromych, najczęściej skalistych zboczach
kanion

Powiązane tematy

#Geografia