Pytania i odpowiedzi

Węglowodory - test powtórzeniowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 75093 razy
Pytanie 1
CH4 jaki to węglowodór ?
Metan
Pytanie 2
Czy C2H4 należy do grupy :
alkenów
Pytanie 3
C4H10 - narysuj wzór strukturalny , półstrukturalny tego związku i odpowiedz czy należy on do grupy :
alkanów
Pytanie 4
Naturalnymi źródłami węglowodorów są:
ropa naftowa
gaz ziemny
węgle kopalne
Pytanie 5
Głównym składnikiem gazu ziemnego jest:
metan
Pytanie 6
Napis LPG na stacji benzynowej oznacza, że możemy tam tankować gazem płynnym. Jest to mieszanina :
metanu
propanu
butanu
Pytanie 7
Co to jest szereg homologiczny alkanów?
to zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach, które jeśli uporządkujemy według wzrastającej liczby atomów węgla, to każdy kolejny związek różni się od poprzedniego o grupę CH2.
Pytanie 8
Alkany ulegają reakcji spalania całkowitego, której produktami są:
tlenek węgla(IV) i woda
Pytanie 9
Alkany ulegają reakcji spalania niecałkowitego, której produktami są:
tlenek węgla(II) i woda lub węgiel i woda
Pytanie 10
W alkanach wraz ze wzrastającą liczbą atomów węgla w cząsteczce zmniejsza się lotność i palność, a także zmienia się stan skupienia. Stan gazowy obserwujemy dla alkanów posiadających:
1-4 atomy węgla
Pytanie 11
W alkanach wraz ze wzrastającą liczbą atomów węgla w cząsteczce zmniejsza się lotność i palność, a także zmienia się stan skupienia. Ciecze to węglowodory posiadające od:
5 do 16 atomów węgla
Pytanie 12
Wzór sumaryczny etynu to:
C2H2
Pytanie 13
W szeregu homologicznym zaraz po węglowodorze o wzorze C2H4 występuje węglowodór przedstawiony wzorem:
C3H6
Pytanie 14
Węglowodory nienasycone tworzą dwa szeregi homologiczne:
ALKENÓW I ALKINÓW
Pytanie 15
Węglowodory nienasycone podobnie jak nasycone ulegają reakcjom spalania całkowitego, której produktami są:
tlenek węgla(IV) i woda
Pytanie 16
Węglowodory nienasycone podobnie jak nasycone ulegają reakcjom spalania niecałkowitego, której produktami są:
tlenek węgla(II) i woda lub węgiel i woda.
Pytanie 17
W wyniku reakcji polimeryzacji czyli łączenia wielu cząsteczek związku chemicznego o wiązaniu wielokrotnym – monomerów otrzymujemy produkt nazywany:
polimerem