Pytania i odpowiedzi

Fizyka II - egzamin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera 500 pytań z fizyki, egzamin Fizyka II, pwr
Ilość pytań: 198 Rozwiązywany: 23900 razy
Pytanie 1
Energia wiązania jądra jest równa:
Energii potrzebnej do oddzielenia wszystkich nukleonów zawartych w nuklidzie od siebie
Pytanie 2
Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
Natężenia światła padającego
Pytanie 3
Szczególna teoria względności:
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 4
Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
zależności kąta odbicia od częstotliwości
Pytanie 5
Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
wzrosła dwukrotnie
Pytanie 6
Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień
odbity i załamany tworzą kąt π/2
Pytanie 7
Do źródła prądu przemiennego podłączono obwód, w którym szeregowo są połączone: opornik o oporze R, kondensator o pojemności C i cewkę o indukcyjności L. W obwodzie prąd osiągnie największą wartość, gdy:
ω*L = 1/( ω*C)
Pytanie 8
Z poruszającą się cząsteczka o masie m skojarzona jest fala de Broglie`a o długości λ . Prędkość cząsteczki jest równa:
h/(m*λ)
Pytanie 9
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest:
proporcjonalna do I^2
Pytanie 10
Na przewodnik o długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A umieszczony pod kątem π/6 do lini pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 2T działa siła:
4N
Pytanie 11
Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi trwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
Pytanie 12
Materiał na trwały magnes ma dużą:
koercję
Pytanie 13
Proton poruszający się w próżni wpadający prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem :
jednorodnym po okręgu
Pytanie 14
Energia kinetyczna cząstki naładowanej, poruszającej się w stałym polu magnetycznym:
nie zmienia się
Pytanie 15
Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w sieci prądu przemiennego o f=50Hz ma wartość:
3,3 kΩ
Pytanie 16
W obwodzie prądu przemiennego połączonego szeregowo - RLC wartość napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej jest równa wartości napięcia na zaciskach kondensatora. Przesunięcie w fazie między I a U jest:
zero
Pytanie 17
Fala podłużna biegnąca wzdłuż linki jest opisana równaniem x=10*sin(π/10x-2πt), gdzie x[m], t[s]. Długość fali wynosi
20 m
Pytanie 18
Naturalne rozmycie linii widmowych jest konsekwencją:
zasady nieoznaczoności
Pytanie 19
Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3 cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81 A/m, to w odległości 9 cm, wartość natężenia pola wynosi:
27 A/m
Pytanie 20
Prawo Ampera jest słuszne dla :
dowolnego pola magnetycznego