Pytania i odpowiedzi

Od Henryka Walezego do potopu szwedzkiego - daty!

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 2851 razy
Pytanie 1
I elekcja - Henryk Walezy
1574
Pytanie 2
Elekcja Stefana Batorego
1576
Pytanie 3
Trzy kampanie Batorego (podaj lata)
1578-1582
Pytanie 4
Rozejm przyznaje Inflanty i ziemię płocką Rzeczypospolitej
1582
Pytanie 5
elekcja Zygmunta III Wazy
1587
Pytanie 6
przeniesienie stolicy do Warszawy
1596
Pytanie 7
Bitwa pod Kircholmem
1605
Pytanie 8
rokosz Zebrzydowkiego
1606
Pytanie 9
Bitwa pod Kłuszynem
1610
Pytanie 10
rozejm Rzeczypospolitej z Rosją
1619
Pytanie 11
bitwa pod Cecorą
1620
Pytanie 12
bitwa pod Chocimem(pierwsza)
1621
Pytanie 13
zdobycie Rosji przez Szwedów
1621
Pytanie 14
zajęcie Pomorza przez Szwedów
1626
Pytanie 15
bitwa pod Oliwą ze Szwedami
1627
Pytanie 16
rozejm przyznaje Szwecji porty pruskie
1629
Pytanie 17
śmierć Wazy i elekcja jego syna Władysława IV
1632
Pytanie 18
pokój w Polanowie z Rosją
1634
Pytanie 19
wybuch powstania Kozackiego
1648
Pytanie 20
śmierć Władysława IV
1648