Pytania i odpowiedzi

Anatomia egzamin 1

Pytanie 1
Metabolizm to:
ogół przemian biochemicznych i reakcji enzymatycznych zachodzących w komórce lub organizmie, umożliwiających przemianę materii i energii.
Pytanie 2
Anabolizm to:
inaczej synteza, to reakcje chemiczne, w których następuje tworzenie związków bardziej złożonych ze związków prostych, reakcje te wymagają z reguły dostarczenia energii.
Pytanie 3
Katabolizm to:
inaczej rozpad, degradacja związków złożonych zasobnych w energię na związki proste, procesom tym towarzyszy zazwyczaj uwalnianie energii.
Pytanie 4
Ile % stanowi woda w organizmie:
65%
Pytanie 5
Ile % stanowią związki mineralne nieorganiczne w organizmie:
2%
Pytanie 6
Ile % stanowią węglowodany w organizmie:
2%
Pytanie 7
Ile % stanowią tłuszcze w organizmie:
10%
Pytanie 8
Ile % stanowią białka w organizmie:
20%
Pytanie 9
Ile % stanowią kwasy nukleinowe w organizmie:
1%
Pytanie 10
Elementy układu moczowego to:
nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa
Pytanie 11
Elementy układu oddechowego to:
jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca
Pytanie 12
Elementy układu limfatycznego to:
naczynia limfatyczne, limfa, węzły chłonne
Pytanie 13
Elementy układu krwionośnego to:
serce, tętnice, żyły, naczynia włosowate
Pytanie 14
Elementy układu pokarmowego to:
jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica
Pytanie 15
Komórka produkuje energię z:
wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych