Fiszki

Anatomia egzamin 1

Test w formie fiszek Test wiedzy z zakresu anatomii. Przygotowanie do egzaminu.
Ilość pytań: 86 Rozwiązywany: 9443 razy
Metabolizm to:
inaczej rozpad, degradacja związków złożonych zasobnych w energię na związki proste, procesom tym towarzyszy zazwyczaj uwalnianie energii.
ogół przemian biochemicznych i reakcji enzymatycznych zachodzących w komórce lub organizmie, umożliwiających przemianę materii i energii.
inaczej synteza, to reakcje chemiczne, w których następuje tworzenie związków bardziej złożonych ze związków prostych, reakcje te wymagają z reguły dostarczenia energii.
ogół przemian biochemicznych i reakcji enzymatycznych zachodzących w komórce lub organizmie, umożliwiających przemianę materii i energii.
Anabolizm to:
inaczej rozpad, degradacja związków złożonych zasobnych w energię na związki proste, procesom tym towarzyszy zazwyczaj uwalnianie energii.
inaczej synteza, to reakcje chemiczne, w których następuje tworzenie związków bardziej złożonych ze związków prostych, reakcje te wymagają z reguły dostarczenia energii.
inaczej synteza, to reakcje chemiczne, w których następuje tworzenie związków bardziej złożonych ze związków prostych, reakcje te wymagają z reguły dostarczenia energii.
Katabolizm to:
inaczej rozpad, degradacja związków złożonych zasobnych w energię na związki proste, procesom tym towarzyszy zazwyczaj uwalnianie energii.
inaczej synteza, to reakcje chemiczne, w których następuje tworzenie związków bardziej złożonych ze związków prostych, reakcje te wymagają z reguły dostarczenia energii.
ogół przemian biochemicznych i reakcji enzymatycznych zachodzących w komórce lub organizmie, umożliwiających przemianę materii i energii.
inaczej rozpad, degradacja związków złożonych zasobnych w energię na związki proste, procesom tym towarzyszy zazwyczaj uwalnianie energii.
Ile % stanowi woda w organizmie:
2%
10%
65%
20%
65%
Ile % stanowią związki mineralne nieorganiczne w organizmie:
20%
10%
65%
2%
2%
Ile % stanowią węglowodany w organizmie:
20%
65%
10%
2%
2%
Ile % stanowią tłuszcze w organizmie:
20%
10%
2%
65%
10%
Ile % stanowią białka w organizmie:
10%
2%
20%
65%
20%
Ile % stanowią kwasy nukleinowe w organizmie:
10%
2%
65%
1%
1%
Elementy układu moczowego to:
nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa
Elementy układu oddechowego to:
jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca
Elementy układu limfatycznego to:
naczynia limfatyczne, limfa, węzły chłonne
Elementy układu krwionośnego to:
serce, tętnice, żyły, naczynia włosowate
Elementy układu pokarmowego to:
jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica
Komórka produkuje energię z:
wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana znajduję się w:
naczyniach krwionośnych
sercu
mięśniach szkieletowych
mięśniach szkieletowych
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca znajduje się w:
sercu
mięśniach szkieletowych
naczyniach krwionośnych
sercu
Tkanka mięśniowa gładka znajduję się w:
sercu
mięśniach szkieletowych
naczyniach krwionośnych
naczyniach krwionośnych
Czy tkanka znajdująca się w naczyniach krwionośnych działa zależnie od naszej woli?
fałsz
prawda
fałsz
Wymień rodzaje tkanki kostnej:
gąbczasta i zbita

Powiązane tematy

#anatomia #anatomiaczlowieka

Inne tryby