Pytania i odpowiedzi

Biblia słownictwo

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Słownictwo związane z biblią
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 3256 razy
Pytanie 1
Greckie słowo biblia oznacza "księgi"
Prawda
Pytanie 2
Pięcioksiąg Mojżesza powstał w VII w. p.n.e.
Fałsz
Pytanie 3
Języki Nowego Testamentu to:
grecki i aramejski
Pytanie 4
W "Torze" nie znajduje się:
Apokalipsa św. Jana
Pytanie 5
Łaciński tekst Biblii to
wulgata
Pytanie 6
Dla chrześcijan i żydów na całym świecie Biblia to księga...(sacrum), napisana pod wpływem natchnienia boskiego.
święta
Pytanie 7
Słowo kanon oznacza:
wzorzec
reguła
Pytanie 8
Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
vanitas vanitatum
Pytanie 9
Utworem wzorującym się na stylu biblijnym jest:
Księgi narodu polskiego Adama Mickiewicza
Pytanie 10
Wyraz ewangelia dosłownie oznacza
"dobrą nowinę"
Pytanie 11
Według prawdy potwierdzonej naukowo Mojżesz jest jednym z autorów ksiąg Starego Testamentu.
Fałsz
Pytanie 12
Księga Rodzaju nosi też nazwę Genesis.
Prawda
Pytanie 13
Przypowieść to biblijne przysłowie.
Fałsz
Pytanie 14
Gatunki literackie występujące w Biblii to:
poemat epicki
hymn
saga rodowa
monolog filozoficzny

Powiązane tematy

#biblia