Pytania i odpowiedzi

Solidarność: 1970-1981 - organizacje, partie polityczne, stowarzyszenia itd.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający na zasadzie: ja podaję skrót (w formie np.: ABC), odpowiadający wyjaśnia (w formie: Arbuz Banan Cytryna)
Ilość pytań: 54 Rozwiązywany: 2102 razy
Pytanie 1
CRZZ
Centralna Rada Związków Zawodowych
Pytanie 2
FJN
Front Jedności Narodowej
Pytanie 3
KBWE
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Pytanie 4
KGB
Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego
Pytanie 5
KIK
Klub Inteligencji Katolickiej
Pytanie 6
KOR
Komitet Obrony Robotników
Pytanie 7
KPP
Komunistyczna Partia Polski
Pytanie 8
KPZR
Komunistyczna Patria Związku Radzieckiego
Pytanie 9
MKS
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Pytanie 10
NATO
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
Pytanie 11
NSZZ
Niezależne Samorządne Związki Zawodowe
Pytanie 12
ODiSS
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych
Pytanie 13
OKP
Obywatelski Klub Parlamentarny
Pytanie 14
ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Pytanie 15
OPZZ
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych