Pytania i odpowiedzi

Solidarność: 1970-1981 - organizacje, partie polityczne, stowarzyszenia itd.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający na zasadzie: ja podaję skrót (w formie np.: ABC), odpowiadający wyjaśnia (w formie: Arbuz Banan Cytryna)
Ilość pytań: 54 Rozwiązywany: 2620 razy
Pytanie 1
CRZZ
Centralna Rada Związków Zawodowych
Pytanie 2
FJN
Front Jedności Narodowej
Pytanie 3
KBWE
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Pytanie 4
KGB
Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego
Pytanie 5
KIK
Klub Inteligencji Katolickiej
Pytanie 6
KOR
Komitet Obrony Robotników
Pytanie 7
KPP
Komunistyczna Partia Polski
Pytanie 8
KPZR
Komunistyczna Patria Związku Radzieckiego
Pytanie 9
MKS
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Pytanie 10
NATO
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
Pytanie 11
NSZZ
Niezależne Samorządne Związki Zawodowe
Pytanie 12
ODiSS
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych
Pytanie 13
OKP
Obywatelski Klub Parlamentarny
Pytanie 14
ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Pytanie 15
OPZZ
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Pytanie 16
ORMO
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
Pytanie 17
PAP
Polska Agencja Prasowa
Pytanie 18
PPR
Polska Partia Robotnicza
Pytanie 19
PPS
Polska Partia Socjalistyczna
Pytanie 20
PRON
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego