Pytania i odpowiedzi

OŚWIECENIE

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Historia wokół nas kl. 6 WSiP
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 4503 razy
Pytanie 1
Zginął podczas oblężenia miasta Savannah.
Kazimierz Pułaski
Pytanie 2
W którym roku zebrał się Kongres, który uchwalił konstytucję zatwierdzoną przez wszystkie stany?
W 1787
Pytanie 3
Co zawierała Konstytucja?
wszystkie najważniejsze uchwały państwowe
prawa i obowiązki obywateli
prawa wyborcze
prawo do wolności, słowa i wyznania
Pytanie 4
Na pomoc Amerykanom pospieszyli ochotnicy z różnych krajów. Byli wśród nich dwaj wybitni Polacy:
Tadeusz Kościuszko
Kazimierz Pułaski
Pytanie 5
Zwyciężył Anglików pod Charleston.
Kazimierz Pułaski
Pytanie 6
Odznaczył się przy oblężeniu Saratogi.
Tadeusz Kościuszko
Pytanie 7
Kiedy ogłoszono drugi Kongres Kontynentalny, który ogłosił ważny dokument nazwany Deklaracją Niepodległości? (pełna data)
4 lipca 1776
Pytanie 8
Za podstawowe narzędzie poznania i źródło wiedzy o świecie uznano ...
rozum ludzki
Pytanie 9
W Anglii, w drugiej połowie XVIII wieku, nastąpił ...
gwałtowny postęp techniczny, który nazwano rewolucją przemysłową.
Pytanie 10
Postęp techniczny umożliwiły odkrycia w różnych dziedzinach wiedzy:
fizyki, medycyny, przyrody, chemii
Pytanie 11
Do prowadzenia eksperymentów naukowych i obserwacji posłużyły:
teleskop i mikroskop
Pytanie 12
Odkryto i zastosowano:
szczepionkę przeciwko ospie
dokładne termometry
tlen
istnienie ruchów gwiazd
określono kształt naszej galaktyki
Pytanie 13
Epoka oświecenia była epoką:
wynalazców, odkrywców i myślicieli
Pytanie 14
Wielcy myśliciele oświecenia uznali, że ważne miejsce w życiu społeczeństwa powinny zająć:
prawa każdego człowieka do życia
tolerancja
Pytanie 15
Sądzili też, że rządzić państwem nie powinien król, ale ...
obywatele.
Pytanie 16
Francuski myśliciel i publicysta ...
Wolter
Pytanie 17
Kto to taki?
Wolter
Pytanie 18
Kto to taki?
Wolfgang Amadeusz Mozart
Pytanie 19
Kto to?
Jan Jakub Rousseau
Pytanie 20
Kto to?
Karol Monteskiusz