Pytania i odpowiedzi

Daty i pojęcia - Starożytność

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
Ilość pytań: 33 Rozwiązywany: 2345 razy
Pytanie 1
Nazwa pierwszej epoki w dziejach Egiptu
Okres predynastyczny
Pytanie 2
Czas trwania okresu Starego Państwa (numery dynastii)
III-VI
Pytanie 3
Czas trwania okresu Starego Państwa (wieki)
XXVIII-XXIII p.n.e.
Pytanie 4
Czas trwania okresu Średniego Państwa (numery dynastii)
XI-XIII
Pytanie 5
Czas trwania okresu Średniego Państwa (wieki)
XXI-XXVI p.n.e.
Pytanie 6
Czas trwania okresu Nowego Państwa (numery dynastii)
XIII-XVII
Pytanie 7
Czas trwania okresu Nowego Państwa (wieki)
XVIII-XVI p.n.e
Pytanie 8
Jak nazywał się faraon próbujący wprowadzić religię monoteistyczną w Egipcie?
Echnaton
Pytanie 9
Jak nazywała się pierwsza kobieta na tronie egipskim?
Hatszepsut
Pytanie 10
Jak nazywa się okres w dziejach Egiptu zapoczątkowany przez A. Wielkiego?
Okres Ptolemejski
Pytanie 11
Na jakie lata przypada istnienie cywilizacji Minojskiej?
3000-1400 p.n.e.
Pytanie 12
Na jakie lata przypada istnienie cywilizacji mykeńskiej?
1600-1100 p.n.e.
Pytanie 13
Jak nazywały się tzw 'związki' czy 'federacje' w starożytnej Grecji?
ethnos
Pytanie 14
Jak nazywała się najważniejsza instytucja polis?
Zgromadzenie obywateli
Pytanie 15
Na czyich prawach opierał się ustrój Sparty?
Likurga
Pytanie 16
Jak nazywali się wolni ludzie pozbawieni praw politycznych w Sparcie?
Perjojkowie
Pytanie 17
Jak nazywało się spartańskie zgromadzenie?
apella
Pytanie 18
Jak nazywała się spartańska rada?
geruzja
Pytanie 19
Jak nazywali się wyżsi urzędnicy spartańscy?
eforowie
Pytanie 20
Jak nazywało się spartańskie wychowanie?
agoge

Powiązane tematy

#sarozytnosc #daty #pojecia