Pytania i odpowiedzi

Integracja europejska 4

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1063 razy
Pytanie 1
Koncepcje integracji europejskiej po II wś
Federacyjna, konfederacyjna, unionistyczna
Pytanie 2
4 zwolennicy koncepcji konfederacyjnej
Adenauer, Churchill, Hallstein, Spaak
Pytanie 3
Koncepcja konfederacyjna to koncepcja zakładająca...
budowę ojczyzn
Pytanie 4
Koncepcja konfederacyjna zwolennicy
de Gaulle, Pius XII
Pytanie 5
Koncepcja unionistyczna zwolennicy
Attlee, Bevin
Pytanie 6
Przyczyny integracji europejskiej
plan Marshalla, obawa przed wojną, odzyskanie dawnej pozycji na świecie
Pytanie 7
Ojcowie Unii Europejskiej ( alfabetycznie)
Adenauer,De Gasperi, Monnet,Schuman,Spaak
Pytanie 8
Pomysłodawcy flagi UE
de Madariaga y Rojo, Heitz
Pytanie 9
Hymn UE
fragment IX symfonii Beethovena w aranżacji Herberta von Karajana
Pytanie 10
Miejsce podpisania traktatu o UE
Maastricht
Pytanie 11
Data podpisania traktatu o UE
7.02.1992
Pytanie 12
Wejście w życie traktatu o UE
1.11.1993
Pytanie 13
3 filary UE:
Wspólnota Gospodarcza , Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
Pytanie 14
Postanowienia traktatu z Maastricht
wprowadzenie określenia Unia Europejska, zapowiedź wspólnej waluty, zmiana struktury instytucjonalnej, pogłębienie współpracy, Fundusz Spójności, procedury współpracy w II i III filarze
Pytanie 15
Data podpisania Traktatu Amsterdamskiego :
2.10.1997
Pytanie 16
Traktat amsterdamski wszedł w życie
1.05.1999
Pytanie 17
Postanowienia TA:
Do I filaru zaliczono swobodny przepływ osób,współpracę sądów, otwarcie granic wewnętrznych, włączono protokół w sprawie polityki wewnętrznej, rozdział o zatrudnieniu,zasada elastyczności