Fiszki

Integracja europejska 4

Test w formie fiszek Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1063 razy
Koncepcje integracji europejskiej po II wś
Federacyjna, konfederacyjna, unionistyczna
4 zwolennicy koncepcji konfederacyjnej
Adenauer, Churchill, Hallstein, Spaak
Koncepcja konfederacyjna to koncepcja zakładająca...
budowę ojczyzn
Koncepcja konfederacyjna zwolennicy
de Gaulle, Pius XII
Koncepcja unionistyczna zwolennicy
Attlee, Bevin
Przyczyny integracji europejskiej
plan Marshalla, obawa przed wojną, odzyskanie dawnej pozycji na świecie
Ojcowie Unii Europejskiej ( alfabetycznie)
Adenauer,De Gasperi, Monnet,Schuman,Spaak
Pomysłodawcy flagi UE
de Madariaga y Rojo, Heitz
Hymn UE
fragment IX symfonii Beethovena w aranżacji Herberta von Karajana
Miejsce podpisania traktatu o UE
Maastricht
Data podpisania traktatu o UE
7.02.1992
Wejście w życie traktatu o UE
1.11.1993
3 filary UE:
Wspólnota Gospodarcza , Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
Postanowienia traktatu z Maastricht
wprowadzenie określenia Unia Europejska, zapowiedź wspólnej waluty, zmiana struktury instytucjonalnej, pogłębienie współpracy, Fundusz Spójności, procedury współpracy w II i III filarze
Data podpisania Traktatu Amsterdamskiego :
2.10.1997
Traktat amsterdamski wszedł w życie
1.05.1999
Postanowienia TA:
Do I filaru zaliczono swobodny przepływ osób,współpracę sądów, otwarcie granic wewnętrznych, włączono protokół w sprawie polityki wewnętrznej, rozdział o zatrudnieniu,zasada elastyczności