Fizjologia 2

Powtórzenie z zakresu fizjologii

Biologia, powtórzenie. 15 pytań.

Pracę fizyczną dzielimy na:
statyczną i dynamiczną
Na czym polega praca statyczna?
na zachamowaniu swobodnego przepływu krwi przez długotrwały skurcz
Kryteria intensywności wysiłku fizycznego to:
obciążenia w kg/min lub moc w watach
ilość wydatkowanej kcal w czasie (kcal/min)
stężenie kwasu mlekowego we krwi
procent maksymalnego poboru O2 (%V2max)
Podczas długotrwałego wysiłku
poziom glukozy jest stały
poziom insuliny obniża się
Podczas pracy umysłowej obserwuje się
wzrost aktywności sercowo-naczyniowej
Wzrost napięcia mięśni podbródka, ust, gardła
Jak możemy wyeliminować zmęczenie?
po pracy umysłowej - wypoczynek czynny
po pracy fizycznej - wypoczynek bierny
w czasie pracy - kilka krótkich przerw
Fizjologia pracy zajmuje się:
bada procesy biochemiczne zachodzące u człowieka podczas wykonywanej pracy
procesami fizjologicznymi, które zachodzą w organizmie człowieka podczas wysiłku
Co cechuje pracę dynamiczną
zmiana długości mięśnia (skurczu)
Wrodzone adaptacyjne reakcje natychmiastowe to:
wzrost częstości skurczów serca przy pobudzeniu psychicznym
podwyższenie głosu przy szumie
nasilenie procesow oddychania w odpowiedzi na obciążenie fizyczne
W zależności od rodzaju skurczu mięśnia wyróżniamy:
wysiłki statyczne
wysiłki dynamiczne
OŚUN w czasie wysiłku fizycznego:
warunkuje planowanie i kontrolowanie ruchów dowolnych
steruje procesem termoregulacji
bierze udział adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego
Podczas krótkotrwałego intensywnego wysiłku
stęzenie mleczanu we krwi wzrasta do poziomu 12 mmol
poziom insuliny wzrasta
Jakie formy zmęczenia wyróżniamy?
obwodowe i ośrodkowe
co to jest zmęczenie ?
przejsciowe zmniejszenie sprawnosci ustroju spowodowane nadmiernym obciążeniem pracą
Istotnym elementem przy ocenie uciążliwości pracy związanej z dźwiganiem cięzarow jest:
liczba powtorzen danej czynnosci
wielkosc ciezaru
jakosc uchwytow i masa ciala

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.