Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z zakresu fizjologii
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 3873 razy
Pytanie 1
Pracę fizyczną dzielimy na:
statyczną i dynamiczną
Pytanie 2
Na czym polega praca statyczna?
na zachamowaniu swobodnego przepływu krwi przez długotrwały skurcz
Pytanie 3
Kryteria intensywności wysiłku fizycznego to:
ilość wydatkowanej kcal w czasie (kcal/min)
obciążenia w kg/min lub moc w watach
procent maksymalnego poboru O2 (%V2max)
stężenie kwasu mlekowego we krwi
Pytanie 4
Podczas długotrwałego wysiłku
poziom insuliny obniża się
poziom glukozy jest stały
Pytanie 5
Podczas pracy umysłowej obserwuje się
wzrost aktywności sercowo-naczyniowej
Wzrost napięcia mięśni podbródka, ust, gardła
Pytanie 6
Jak możemy wyeliminować zmęczenie?
w czasie pracy - kilka krótkich przerw
po pracy fizycznej - wypoczynek bierny
po pracy umysłowej - wypoczynek czynny
Pytanie 7
Fizjologia pracy zajmuje się:
bada procesy biochemiczne zachodzące u człowieka podczas wykonywanej pracy
procesami fizjologicznymi, które zachodzą w organizmie człowieka podczas wysiłku
Pytanie 8
Co cechuje pracę dynamiczną
zmiana długości mięśnia (skurczu)
Pytanie 9
Wrodzone adaptacyjne reakcje natychmiastowe to:
nasilenie procesow oddychania w odpowiedzi na obciążenie fizyczne
podwyższenie głosu przy szumie
wzrost częstości skurczów serca przy pobudzeniu psychicznym
Pytanie 10
W zależności od rodzaju skurczu mięśnia wyróżniamy:
wysiłki dynamiczne
wysiłki statyczne
Pytanie 11
OŚUN w czasie wysiłku fizycznego:
warunkuje planowanie i kontrolowanie ruchów dowolnych
bierze udział adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego
steruje procesem termoregulacji
Pytanie 12
Podczas krótkotrwałego intensywnego wysiłku
poziom insuliny wzrasta
stęzenie mleczanu we krwi wzrasta do poziomu 12 mmol
Pytanie 13
Jakie formy zmęczenia wyróżniamy?
obwodowe i ośrodkowe
Pytanie 14
co to jest zmęczenie ?
przejsciowe zmniejszenie sprawnosci ustroju spowodowane nadmiernym obciążeniem pracą
Pytanie 15
Istotnym elementem przy ocenie uciążliwości pracy związanej z dźwiganiem cięzarow jest:
wielkosc ciezaru
jakosc uchwytow i masa ciala
liczba powtorzen danej czynnosci

Powiązane tematy

#fizjologia