Powtórzenie: Fizjologia 2

Powtórzenie z zakresu fizjologii

Biologia, powtórzenie. 15 pytań.

Pracę fizyczną dzielimy na:
statyczną i dynamiczną
Na czym polega praca statyczna?
na zachamowaniu swobodnego przepływu krwi przez długotrwały skurcz
Kryteria intensywności wysiłku fizycznego to:
procent maksymalnego poboru O2 (%V2max)
obciążenia w kg/min lub moc w watach
stężenie kwasu mlekowego we krwi
ilość wydatkowanej kcal w czasie (kcal/min)
Podczas długotrwałego wysiłku
poziom insuliny obniża się
poziom glukozy jest stały
Podczas pracy umysłowej obserwuje się
Wzrost napięcia mięśni podbródka, ust, gardła
wzrost aktywności sercowo-naczyniowej
Jak możemy wyeliminować zmęczenie?
po pracy umysłowej - wypoczynek czynny
po pracy fizycznej - wypoczynek bierny
w czasie pracy - kilka krótkich przerw
Fizjologia pracy zajmuje się:
bada procesy biochemiczne zachodzące u człowieka podczas wykonywanej pracy
procesami fizjologicznymi, które zachodzą w organizmie człowieka podczas wysiłku
Co cechuje pracę dynamiczną
zmiana długości mięśnia (skurczu)
Wrodzone adaptacyjne reakcje natychmiastowe to:
podwyższenie głosu przy szumie
nasilenie procesow oddychania w odpowiedzi na obciążenie fizyczne
wzrost częstości skurczów serca przy pobudzeniu psychicznym
W zależności od rodzaju skurczu mięśnia wyróżniamy:
wysiłki dynamiczne
wysiłki statyczne
OŚUN w czasie wysiłku fizycznego:
steruje procesem termoregulacji
warunkuje planowanie i kontrolowanie ruchów dowolnych
bierze udział adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego
Podczas krótkotrwałego intensywnego wysiłku
poziom insuliny wzrasta
stęzenie mleczanu we krwi wzrasta do poziomu 12 mmol
Jakie formy zmęczenia wyróżniamy?
obwodowe i ośrodkowe
co to jest zmęczenie ?
przejsciowe zmniejszenie sprawnosci ustroju spowodowane nadmiernym obciążeniem pracą
Istotnym elementem przy ocenie uciążliwości pracy związanej z dźwiganiem cięzarow jest:
wielkosc ciezaru
jakosc uchwytow i masa ciala
liczba powtorzen danej czynnosci

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.