Pytania i odpowiedzi

Spór o inwestyturę

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 33 Rozwiązywany: 4185 razy
Pytanie 1
Co to jest INWESTYTURA ?
możliwość nadawania dóbr
Pytanie 2
Przywilej przysługujący fundatorom i dobroczyńcom instytucji kościelnych, którzy mimo bycia osobą świecką mogli zostać biskupami to:
prawo patronatu
Pytanie 3
Jaka kongregacja stała na czele ruchu reformatorskiego?
cluny
Pytanie 4
Dominacja władzy papieskiej nad cesarską to:
papocezaryzm
Pytanie 5
Dominacja władzy cesarskiej nad papieską to:
cezaropapizm
Pytanie 6
Jaki papież ustanowił konklawe?
Mikołaj ii
Pytanie 7
W którym roku zostało ustanowione konklawe?
1059
Pytanie 8
W którym roku zostało ustanowione konklawe?
1059
Pytanie 9
Czy Dictatus Papae było przeznaczone do publikacji?
nie
Pytanie 10
Kto wydał Dictatus papae?
Grzegorz vii
Pytanie 11
Co potępiał synod rzymski z 1075?
nikolaizm
symonię
inwestyturę świecką
Pytanie 12
Kto nałożył klątwę na Henryka IV?
Grzegorz VII
Pytanie 13
Akt pokuty Henryka IV odbył się w ...

(podaj rok i miejsce)
1077 r. w Canossie
Pytanie 14
Co stało się w 1080 r. po akcie pokuty Henryka IV?
Wygrał wojnę domową
Papież zniósł klątwę
Zdetronizował papieża
Pytanie 15
Spór o inwestyturę zakończył się konkordatem w...

(podaj rok i miejsce)
1122, Wormacja
Pytanie 16
Między kim, a kim doszło do ugody w Wormacji?
Kalikstem II i Henrykiem V
Pytanie 17
Co zatwierdzono w Wormacji?
cesarz rezygnuje z inwestytury duchownych
cesarz miał prawo nadawania lenna dostojnikom kościelnym
elekcji papieża mają dokonywać kardynałowie
Pytanie 18
Schizma podczas której zwolennicy cesarza wybrali swojego papieża, a duchowni swojego. Antypapieżem był wówczas:
Wiktor IV
Pytanie 19
Odzyskanie wszystkich uprawnień papiestwa, które utraciło na rzecz cesarstawa to:
rekuperacja
Pytanie 20
Jaki cesarz w 1213 wydał Złotą Bullę z Chebu?
Otton IV