Pytania i odpowiedzi

Fotosynteza - liceum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiedzy o fotosyntezie na poziomie licealnym.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 36701 razy
Pytanie 1
Co jest produktem fotosyntezy?
glukoza
O2
Pytanie 2
W fazie jasnej zachodzi:
fosforylacja fotosyntetyczna
redukcja NADP do NADPH
Pytanie 3
Faza jasna zachodzi:
tylko w obecności światła
Pytanie 4
Fotosyntezę dzielimy na dwie zasadnicze częśći:
fazę jasną i ciemną
Pytanie 5
Podczas fazy jasnej:
wytwarzana jest siła asymilacyjna umożliwiająca zachodzenie cyklu Calvina
jest fazą przemiany energii
zachodzi w błonie tylakoidów gran plastydów
ubocznym produktem fazy jasnej jest tlen
Pytanie 6
Fazę ciemną możemy nazwać:
cyklem Calvina
Pytanie 7
Jaki pierwiastek jest składnikiem barwników fotosyntetycznych?
Mg
Pytanie 8
Rośliny nie absorbują światła:
zielonego
Pytanie 9
Wszystkie autotrofy absorbują głównie światło niebieskie i czerwone.
PRAWDA
Pytanie 10
Faza ciemna składa się z trzech etapów. Ich chronologiczna kolejność to:
karboksylacja, redukcja, regeneracja
Pytanie 11
Karboksylacja w fotosyntezie:
polega na przyłączeniu CO2 do RUBP(organiczny akceptor CO2)
powstaje cząsteczka 6-węglowa, która rozpada się na 2 cząsteczki 3-węglowe -PGA
Pytanie 12
II etap cyklu Calvina - redukcja - polega na:
aktywacji PGA, następnie redukcji do PGAL
źródłem wodoru w tej reakcji jest NADPH
Pytanie 13
Regeneracja:
większość PGAL zostaje wykorzystana do regeneracji RuBP
reszta PGAL zostaje zamieniona na glukozę bądź inne związki organiczne
Pytanie 14
Bakterie beztlenowe nie mogą używać wody jako donor wodoru, ponieważ produkty rozpadu wody są dla niech szkodliwe.
PRAWDA

Powiązane tematy

#matura #fotosynteza #test #liceum