Powtórzenie: Fotosynteza 1

Biologia, powtórzenie. 14 pytań.

Co jest produktem fotosyntezy?
O2
glukoza
W fazie jasnej zachodzi:
redukcja NADP do NADPH
fosforylacja fotosyntetyczna
Faza jasna zachodzi:
tylko w obecności światła
Fotosyntezę dzielimy na dwie zasadnicze częśći:
fazę jasną i ciemną
Podczas fazy jasnej:
wytwarzana jest siła asymilacyjna umożliwiająca zachodzenie cyklu Calvina
jest fazą przemiany energii
ubocznym produktem fazy jasnej jest tlen
zachodzi w błonie tylakoidów gran plastydów
Fazę ciemną możemy nazwać:
cyklem Calvina
Jaki pierwiastek jest składnikiem barwników fotosyntetycznych?
Mg
Rośliny nie absorbuja światła:
zielonego
Wszystkie autotrofy absorbują głównie światło niebieskie i czerwone.
PRAWDA
Faza ciemna składa się z trzech etapów. Ich chronologiczna kolejność to:
karboksylacja, redukcja, regeneracja
Karboksylacja w fotosyntezie:
polega na przyłączeniu CO2 do RUBP(organiczny akceptor CO2)
powstaje cząsteczka 6-węglowa, która rozpada się na 2 cząsteczki 3-węglowe -PGA
II etap cyklu Calvina - redukcja - polega na:
aktywacji PGA, następnie redukcji do PGAL
źródłem wodoru w tej reakcji jest NADPH
Regeneracja:
reszta PGAL zostaje zamieniona na glukozę bądź inne związki organiczne
większość PGAL zostaje wykorzystana do regeneracji RuBP
Bakterie beztlenowe nie mogą używać wody jako donor wodoru, ponieważ produkty rozpadu wody są dla niech szkodliwe.
PRAWDA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.