Fotosynteza 1

Biologia, powtórzenie. 14 pytań.

Co jest produktem fotosyntezy?
O2
glukoza
W fazie jasnej zachodzi:
fosforylacja fotosyntetyczna
redukcja NADP do NADPH
Faza jasna zachodzi:
tylko w obecności światła
Fotosyntezę dzielimy na dwie zasadnicze częśći:
fazę jasną i ciemną
Podczas fazy jasnej:
zachodzi w błonie tylakoidów gran plastydów
jest fazą przemiany energii
wytwarzana jest siła asymilacyjna umożliwiająca zachodzenie cyklu Calvina
ubocznym produktem fazy jasnej jest tlen
Fazę ciemną możemy nazwać:
cyklem Calvina
Jaki pierwiastek jest składnikiem barwników fotosyntetycznych?
Mg
Rośliny nie absorbuja światła:
zielonego
Wszystkie autotrofy absorbują głównie światło niebieskie i czerwone.
PRAWDA
Faza ciemna składa się z trzech etapów. Ich chronologiczna kolejność to:
karboksylacja, redukcja, regeneracja
Karboksylacja w fotosyntezie:
powstaje cząsteczka 6-węglowa, która rozpada się na 2 cząsteczki 3-węglowe -PGA
polega na przyłączeniu CO2 do RUBP(organiczny akceptor CO2)
II etap cyklu Calvina - redukcja - polega na:
źródłem wodoru w tej reakcji jest NADPH
aktywacji PGA, następnie redukcji do PGAL
Regeneracja:
większość PGAL zostaje wykorzystana do regeneracji RuBP
reszta PGAL zostaje zamieniona na glukozę bądź inne związki organiczne
Bakterie beztlenowe nie mogą używać wody jako donor wodoru, ponieważ produkty rozpadu wody są dla niech szkodliwe.
PRAWDA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.