Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych

Język polski, powtórzenie. 11 pytań.

REKLAMA
Eufonia to:
Euphonos, gr. = przyjemne brzmienie.
eufonia - to nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji naddanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w jakimś okresie uważane są za estetycznie dodatnie.
Kakofonia to:
termin oznaczający zespół dźwięków niezestrojonych, nieharmonicznych.
Hiatus to inaczej...
rozziew, czyli zakończenie wyrazu taką samą samogłoską jak ta, od której rozpoczyna się wyraz następny. Negatywny efekt brzmieniowy.
Onomatopeja to...
onomatopoiia gr. - tworzenie nazw.
to takie ukształtowanie warstwy brzmieniowej przekazu językowego, które polega na naśladowaniu za pomocą dźwięków językowych zjawisk akustycznych pozajęzykowych.
Asocjacja dźwiękowa to...
grupa wyrazów zgromadzonych wokół onomatopeji, które nie mają nic wspólnego z tematem (wokół którego są organizowane), natomiast podbudowują warstwę dźwiękową tekstu.
Aliteracja to...
zjawisko polegające na rozpoczynaniu kolejnych dwu lub więcej wyrazów od tych samych głosek w celu doraźnej ekspresji polegającej na utrzymaniu tonacji utworu w obrębie dźwięków jednorodnych.
Homofonia to...
jednorodność dźwięków językowych.
Harmonia głoskowa to...
skontrastowane ze względu na sposób artykulacji sekwencje samogłosek w tekście.
asonans
rym niedokładny
konsonans
rym dokładny
Figura etymologiczna to...
połączenie wyrazów, których zgodność dźwiękowa wynika stąd, że pozostają one w etymologicznym związku. Zbieżność dźwiękowa jest pochodną zbieżności semantycznej.
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.