Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych, fiszki z języka polskiego

Fiszki, Język polski, Matura.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
konsonans
rym dokładny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Onomatopeja to...
onomatopoiia gr. - tworzenie nazw.
to takie ukształtowanie warstwy brzmieniowej przekazu językowego, które polega na naśladowaniu za pomocą dźwięków językowych zjawisk akustycznych pozajęzykowych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Harmonia głoskowa to...
skontrastowane ze względu na sposób artykulacji sekwencje samogłosek w tekście.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hiatus to inaczej...
rozziew, czyli zakończenie wyrazu taką samą samogłoską jak ta, od której rozpoczyna się wyraz następny. Negatywny efekt brzmieniowy.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
asonans
rym niedokładny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kakofonia to:
termin oznaczający zespół dźwięków niezestrojonych, nieharmonicznych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aliteracja to...
zjawisko polegające na rozpoczynaniu kolejnych dwu lub więcej wyrazów od tych samych głosek w celu doraźnej ekspresji polegającej na utrzymaniu tonacji utworu w obrębie dźwięków jednorodnych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Eufonia to:
Euphonos, gr. = przyjemne brzmienie.
eufonia - to nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji naddanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w jakimś okresie uważane są za estetycznie dodatnie.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Asocjacja dźwiękowa to...
grupa wyrazów zgromadzonych wokół onomatopeji, które nie mają nic wspólnego z tematem (wokół którego są organizowane), natomiast podbudowują warstwę dźwiękową tekstu.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Figura etymologiczna to...
połączenie wyrazów, których zgodność dźwiękowa wynika stąd, że pozostają one w etymologicznym związku. Zbieżność dźwiękowa jest pochodną zbieżności semantycznej.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Homofonia to...
jednorodność dźwięków językowych.