Pytania i odpowiedzi

Historia cz3

Pytanie 1
W którym roku Hong Kong przestal byc kolonia brytyjska?
1997
Pytanie 2
Jaka nazwê nadal Kolumb pierwszej odkrytej przez siebie w Nowym Swiecie wyspie?
San Salvador
Pytanie 3
Kto byl nauczycielem Aleksandra Wielkiego?
Arystoteles
Pytanie 4
W którym roku czlowiek po raz pierwszy stanal na Ksiêzycu?
1969
Pytanie 5
Kto dowodzil flota angielska w czasie bitwy morskiej pod Trafalgarem?
Horacy Nelson
Pytanie 6
Kto byl ministrem spraw zagranicznych Polski tuz przed II Wojna Swiatowa?
Jozef Beck
Pytanie 7
Od jakiego pañstwa Stany Zjednoczone odkupily Alaskê?
Rosjii
Pytanie 8
W jakim miescie mial miejsce zamach na arcyksiêcia Austro-Wêgier, co wywolalo I Wojnê Swiatowa?
W Sarajewie
Pytanie 9
Jak nazywal siê odkrywca drogi morskiej do Indii?
Vasco Da Gama
Pytanie 10
Algieria byla niegdys kolonia.. ?
francuska
Pytanie 11
Na jakiej wyspie zmarl Napoleon Bonaparte?
sw.Heleny
Pytanie 12
Wodzem jakiego narodu byl Attyla, zwany "biczem bozym"?
Hunow
Pytanie 13
Gdzie raz do roku mial miejsce sad skorupkowy?
w Grecji
Pytanie 14
W jakim miescie zawarta zostala pierwsza unia Polski z Litwa`?
w Krewie
Pytanie 15
Które miasto rosyjskie w czasie II Wojny Swiatowej bylo oblêzone przez Niemców przez ponad 900 dni?
Leningrad
Pytanie 16
Cesarz niemiecki Fryderyk I mial przydomek...?
Rudobrody