Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 7 - Regulacja nerwowo-hormonalna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 7. Regulacja nerwowo-hormonalna, układ nerwowy, zaburzenia układu hormonalnego, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 39356 razy
Pytanie 1
Przysadka mózgowa pełni funkcję łącznika między układami nerwowym i hormonalnym.
fałsz
Pytanie 2
Połącz hormon z jego rolą.
kortyzol
reguluje przemiany cukrów w organizmie
adrenalina
przyspiesza pracę serca i oddychanie
insulina
zmniejsza stężenie cukru we krwi
glukagon
zwiększa stężenie cukru we krwi
tyroksyna
reguluje przemianę materii
hormon wzrostu
pobudza podziały komórkowe
progesteron
umożliwia rozwój zarodka i płodu
estrogen
odpowiada za powstawanie żeńskich cech płciowych
testosteron
odpowiada za powstawanie męskich cech płciowych
Pytanie 3
Gruczoł tarczowy jest uzależniony od czynnika zewnętrznego, jakim jest:
jod
Pytanie 4
Czym jest nadczynność gruczołu dokrewnego?
stanem, w którym produkuje za dużo hormonów
Pytanie 5
Choroba wynikająca z nadmiaru hormonu wzrostu w wieku dorosłym to:
Akromegalia
Pytanie 6
Mózg otoczony jest:
trzema oponami
Pytanie 7
Jak dzielimy układ nerwowy ze względu na sposób działania?
na autonomiczny i somatyczny
Pytanie 8
Uzupełnij zdanie.
Za odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego i sterowanie pracą mięśni szkieletowych odpowiada
somatyczny
układ nerwowy.
Pytanie 9
Zaznacz reakcje organizmu, za które odpowiada układ współczulny.
rozszerzenie źrenic
hamowanie aktywności żołądka i jelit
Pytanie 10
Par nerwów rdzeniowych jest w organizmie człowieka?
31
Pytanie 11
Nadłuższym nerwem organizmu ludzkiego jest:
nerw kulszowy
Pytanie 12
Jak nazywa się obszar, w którym zachodzi przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami?
w synapsie
Pytanie 13
Połącz w pary ośrodki kory mózgu z ich funkcją.
płat czołowy
ośrodek sterowania mową, emocjami, procesami myślenia
płat skroniowy
ośrodek mowy i słuchu odpowiedzialne za rozpoznawanie dźwięków i pamięć słuchową
płat potyliczny
ośrodek wzroku, percepcja kolorów, kształtów i natężenia światła
płat ciemieniowy
ośrodek zmysłu dotyku, temperatury i położenia ciała w przestrzeni
Pytanie 14
Za wyobraźnię, kreatywność i orientację przestrzenną odpowiada półkula:
prawa
Pytanie 15
Par nerwów czaszkowych jest w organizmie człowieka?
12
Pytanie 16
Uszereguj drogę impulsu nerwowego zaczynając od odbioru bodźca.
1
Receptor
2
Neuron czuciowy
3
Neuron pośredniczący
4
Neuron ruchowy
5
Efektor
Pytanie 17
Kiedy rozpoznaje się cukrzycę?
Gdy stężenie
glukozy
we krwi przekroczy
140
mg / 100 ml krwi po posiłku.
Pytanie 18
Odporność organizmu na działanie insuliny to cukrzyca:
typu II
Pytanie 19
W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzą:
mózgowie
rdzeń kręgowy
Pytanie 20
Pojedyncza, długa wypustka neuronu to:
akson