Powtórzenie: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 4 Idioms and Fixed Phrases (str. 59)

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion<br/><br/>Zamiast apostrofa wpisujcie spację

Język angielski, powtórzenie. 14 pytań.

chylić przed kimś głowę
take my hat off to sb
stale zajęty, w biegu
on the go
nie ruszać się, ustać w miejscu
hold still
mieć serce ze złota
have a heart of gold
niesłusznie kogoś krytykować
have a go at sb
tracić serce (do czegoś)
lose heart
tracić serce (do czegoś)
lose heart
uważać za oczywistą czyjąś pomoc, pracę itp.
take sb for granted
zachować zimną krew
keep one s head
mieć tremę, denerwować się
have butterflies in one s stomach
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
kill two birds with one stone
wziąć byka za rogi
take the bull by the horns
krokodyle łzy
crocodile tears
lwia część
the lion s share

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.