Pytania i odpowiedzi

II Wojna Światowa- Powstanie Warszawskie, Polska w 1944

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania odnośnie historii Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Przygotowanie do Matury, II Wojna Światowa
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 3277 razy
Pytanie 1
Podaj dokładną datę rozpoczęcia Akcji Burza
20 XI 1943
Pytanie 2
Podaj datę przekroczenia przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy Polski
3/4 I 1944
Pytanie 3
Jakie miasto wyzwoliły wspólnie siły polskich powstańców i sowieckie?
Wilna
Pytanie 4
Kogo po wyzwoleniu Wilna Rosjanie aresztowali i osadzili w więzieniu?
Aleksandra Krzyżanowskiego
Pytanie 5
Podaj nazwę kadrowej organizacji konspiracyjnej oraz jej komendanta
Nie, August Emil Fieldorf
Pytanie 6
Dokładna data wybuchu powstania
1 VIII 1944
Pytanie 7
podaj miesiąc i rok kapitulacji Mokotowa i Żoliborza
IX 1944
Pytanie 8
Kiedy i kto podpisał kapitulację powstania
2 X 1944 Tadeusz Komorowski "Bór"
Pytanie 9
Dokładna data powstania KRN, rozwiń skrót
1 I 1944 Krajowa Rada Narodowa
Pytanie 10
Kto został przewodniczącym KRN?
Bolesław Bierut
Pytanie 11
Podaj dokładną datę utworzenia RJN oraz rozwiń skrót
4 I 1944 Rada Jedności Narodowej
Pytanie 12
Kto został przewodniczącym RJN?
Kazimierz Pużak
Pytanie 13
Podaj dokładna datę powołania KRM rozwiń skrót
3 V 1944 Krajowa Rada Ministrów
Pytanie 14
Kto stał na czele KRM?
Stanisław Jankowski
Pytanie 15
Dokładna data utworzenia PKWN oraz rozwiń skrót
20 VII 1944 POlski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Pytanie 16
Kto został przewodniczącym PKWN?
Edward Osóbka-Morawski
Pytanie 17
Dokładna data powstania Rządu Tymczasowego RP
31 XII 1944
Pytanie 18
Kto został premierem w Rządzie Tymczasowym?
Edward Osóbka-Morawski
Pytanie 19
Podaj kto został wicepremierem (2 osoby)
Władysław Gomułka, Stanisław Janusz