Powtórzenie: Wiosna Ludów

Powtórzenie ze znajomości wydarzeń w połowie XIX wieku zwanymi "Wiosną Ludów". Sprawdź znajomość dat i wydarzeń tego okresu.

Historia, powtórzenie. 72 pytań.

Dymisja Adolfa Thiersa ze stanowiska premiera rok
1840
Po Adolfie Thiersie premierem Francji został
Francois Guizot
Klęska nieurodzaju we Francji rok
1847
Rewolucja lutowa we Francji wybuchła w roku
1848
Abdykacja Ludwika Filipa Orleańskiego (miesiąc, rok)
II 1848
Kiedy wprowadzono we Francji powszechne prawo wyborcze (miesiąc, rok)
III 1848
Pierwsze wybory do Zgromadzenia Narodowego II republiki francuskiej (miesiąc, rok)
IV 1848
Pierwszy robotnik, który dostał się do Zgromadzenia Narodowego
Albert Duvall
Rozwiązanie warsztatów narodowych (miesiąc, rok)
VI 1848
Powstanie robotników we Francji w czerwcu 1848r. miało nazwę
Dni Czerwcowych
Ministrem Wojny w rządzie Alfonsa de Lamartina był
Louis Cavaignac
Konstytucja II republiki weszła w życie w (miesiąc, rok)
VII 1848
Pierwsze wybory prezydenckie we Francji zapowiedziano na (miesiąc rok)
XII 1848
Wybory prezydenckie w 1848r. we Francji wygrał
Ludwik Napoleon Bonaparte
Zamach stanu przeprowadzony przez Ludwika Napoleona Bonaparte miał miejsce w (miesiąc, rok)
XII 1851
Plebiscyt na przywrócenie cesarstwa w Francji rok
1852
Kiedy Czesi zaczęli się domagać przywrócenia sejmu czeskiego (miesiąc rok)
III 1848
I powstanie Wiedeńśkie (miesiąc rok)
III 1848
Metternich podaje się do dymisji (miesiąc rok)
III 1848
Uchwalenie Węgierskiej Konstytucji (miesiąc rok)
III 1848

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.